سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1393 > اولویتهای تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی > مرکز تحقیقات مدلسازی بیماریهای غیر واگیر  

غ ) مرکز تحقیقات مدلسازی بیماریهای غیر واگیر

غ-1-1 . ارزیابی ، نیاز سنجی وتعیین اولویتهای پژوهشی

غ-1-2 . شناسایی الگوها و روند بیماریهای غیرواگیر و پیش بینی بار آنها در سال های آتی با استفاده از مدل های پارامتریک کلاسیک و بیزی

غ-1-3 . شناسایی الگوها و روند بیماریهای غیرواگیر و پیش بینی بار آنها در سال های آتی با استفاده از مدل های ناپارامتریک

غ-1-4 . شناسایی الگوها و روند بیماریهای غیرواگیر و پیش بینی بار آنها در سال های آتی با استفاده از تئوری های یادگیری و شبکه های عصبی

غ-1-5 . اولویت بندی مداخلات پیشگیرانه در زمینه عوامل خطرساز بیماری­های غیر واگیر

غ-1-6 . برآورد اثرات مستقیم و غیر مستقیم واکسن

غ-1-7 . ارزشیابی عملکرد الگوریتم های کشف طغیان در نظام­های مراقبت سندرومیک 

غ-1-8 . شناسایی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر  با استفاده از مدل های پارامتریک کلاسیک و بیزی

غ-1-9 . شناسایی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر  با استفاده از مدل های نا پارامتریک

غ-1-10 . شناسایی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر  با استفاده از تئوری های یادگیری

غ-1-11 . تحلیل بقا بیماران مبتلا به سرطان های مختلف  با استفاده از روش­های پارامتریک کلاسیک و بیزی

غ-1-12 . تحلیل بقا بیماران مبتلا به سرطان های مختلف  با استفاده از روش­های نا پارامتریک

غ-1-13 . تحلیل بقا بیماران مبتلا به سرطان های مختلف  با استفاده از تئوری های یادگیری و شبکه های عصبی

غ-1-14 . نقشه بندی شیوع و بروز بیماری ها

غ-1-15 . برآورد بار بیماری ها  با استفاده از روش­های نواحی کوچک

غ-1-16 . ارزیابی و اولویت بندی  شاخص­های بهداشتی

غ-1-17 . مدل­بندی مخاطرات مشترک بیماری­ها با استفاده ازروش­های کلاسیک و بیزی

غ-1-18 . ارزیابی‌روشهای غربالگری در بیماری­ها با استفاده از روشهای کلاسیک و بیزی

غ-1-19 . ارزیابی روش­های تشخیص بیماری ها

غ-1-20 . مدل­سازی الگوهای میرایی با استفادهاز روش­های کلاسیک وبیزی

غ-1-21 . مطالعات جمعیتی و شاخص­های مربوطه

غ-1-22 . ارزیابی و بهبود کیفیت آمارهای پزشکی

خروج