سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1393 > اولویتهای تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی > مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت  

ع ) مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

ع-1-1 . بررسي وضعيت سبك زندگي سالم در گروه هاي مختلف جامعه (فعالیت بدنی، تغذیه، استرس، دخانیات .....).

ع-1-2 .  پیشگیری از بیماریها و ارتقاء کمی و کیفی سلامت.

ع-1-3 . سوء مصرف مواد، داروها، روانگردان ها، دخانیات.

ع-1-4 . درک، شناخت، آگاهی، نگرش و عملکرد مردم نسبت به بیماریها و عوامل خطر سلامت.

ع-1-5 . عوامل خطر سلامت، ناهنجاریها، آسیب ها.

ع-1-6 . کیفیت زندگی بیماران و اعضای خانواده در بیماری های مزمن و سرطان ها.

ع-1-7 .  تشخیص زودرس، غربالگری و پیشگیری از بیماری های مزمن و سرطان ها.

ع-1-8 . توانبخشی، طب سنتی و جایگزین در بیماری های مزمن، حوادث و سرطان ها.

ع-1-9 . نظام سلامت (مديريت، اولویت ها و ارزشیابی حیطه های آموزشی، بهداشتی درمانی).

ع-1-10 . خدمات بهداشتی درمانی (ارائه، استفاده، کارائی، رضایت، جنبه های اقتصادی اجتماعی).

ع-1-11 . همكاري هاي بين بخشي، مشاركت هاي مردمي.

ع-1-12 . تعیین نیازهای سلامت. 

ع-1-13 . توانمندسازی مردم برای حفظ و ارتقاء سطح سلامت.

ع-1-14 . بار بیماری ها و نظام مراقبت از بیماریها و شاخص های سلامت و بیماری.

ع-1-15 . آموزش جامعه، افراد در معرض خطر و بیماران.

ع-1-16 . سلامت مادران (تنظیم خانواده، سقط و حاملگی ناخواسته).

ع-1-17 . سلامت کودکان و شیر مادر.

ع-1-18 . ارتقاء سطح سواد سلامت مردم.

ع-1-19 . سالمندي و چالشهاي پيش رو.

ع-1-20 . رفاه اجتماعي  با نگاه به برنامه توسعه ايران در 1404.

ع-1-21 . بررسي اپيدميولوژي وسبب شناسي سوانح وحوادث شايع استان (جاده اي مسموميت ها-خانگي )وارزيابي مداخله هاي مرتبط

آسيب هاي اجتماعي (طلاق- خشونتها و ........).

ع-1-22 . رسانه ها و سلامت.

ع-1-23 . سلامت معنوی و روانی.

ع-1-24 . حقوق شهروندي و  نقش آن در ارتقا سلامت جامعه.

ع-1-25 . عدالت در سلامت.

ع-1-26 . جلب حمايت در برنامه هاي ارتقا سلامت  Advocacy.

ع-1-27 . بررسي مشكلات مرتبط با سلامت محل هاي گردشگري وگردشگران استان.

ع-1-28 . بررسی مشکلات رفتاری و روانی و بحران هویت جوانان.

ع-1-29 . بررسي راههاي كاهش مرگ ومير بيماريهاي قلبي وعروقي در استان همدان.

ع-1-30 . حریم خانوادگی، امنیت و فناوری اطلاعات.

ع-1-31 . بررسي علل فقر در استان همدان.

ع-1-32 . بهداشت محيط زيست و چالشهاي زيست محيطي، اجتماعي اقتصادي و فرهنگي مرتبط( اکوتوریسم -شرایط جغرافیایی محل سکونت، شرایط اقلیمی، آلودگی هوا .....) .

ع-1-33 . تعیین نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در بروز یا شیوع اعتیاد (با توجه به شیوع بالا و اهمیت ان در همدان).

ع-1-34 . تعیین نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در شاخص های بهداشت روان (افسردگی، اضطراب.....).

ع-1-35 . تعیین نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در شاخص های بهداشت دهان و دندان و استفاده از خدمات دندانپزشکی.

ع-1-36 . پايش آلاينده هاي زيست محيطي وبررسي تاثير آلاينده ها بر انسان ومحيط زيست.

ع-1-37 . بررسي فناوريهاي نوين در زمينه حذف آلاينده هاي زيست محيطي موثر بر سلامت با تاكيد بر فناوري هاي نانو بيو تكنولوژي.

ع-1-38 . بررسي ميزان آگاهي ونگرش افراد جامعه در خصوص اثرات آلاينده هاي زيست محيطي بر سلامت افراد.

ع-1-39 . مطالعه و بررسي فناوريهاي حذف آلاينده هاي زيست محيطي موثر بر سلامت.

ع-1-40 . ارزيابي اثرات زيست محيطي كارخانجات وصنايع مختلف.

خروج