سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1393 > اولویتهای تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی > مرکز تحقیقات فیزیولوژی اعصاب 

ژ ) مرکز تحقیقات فیزیولوژی اعصاب

ژ-1-1. بررسی تاثیر عصاره گیاهان داروئی بر عملکرد های مختلف سیستم عصبی در مدلهای حیوانات آزمایشگاهی و یا انسانی

ژ-1-2. شناسایی عملکرد مراکز،هسته ها ومسیرهای عصبی به روش تخریب ،تحریک و تزریق داروهای مختلف درمراکز عصبی با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی با استفاده از روشهای رفتاری و الکتروفیزیولوژی ،هیستولوژی،بیوشیمیائی و مولکولی

ژ-1-3. بررسی تاثیر داروها و نقش میانجی های عصبی در عملکردهای سیستم عصبی مرکزی با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در مدلهای رفتاری و الکتروفیزیولوژی ،هیستولوژی مولکولی

ژ-1-4.تاثیر میدان مغناطیسی بر اعمال مختلف سیستم عصبی

ژ-1-5.تاثیر استفاده ار رژیم های غذایی و مکمل های غذایی بر عملکرد های مختلف سیستم عصبی

ژ-1-6.تاثیر عوامل مداخله کننده بر روندهای حافظه و یادگیری

ژ-1-7.تاثیر عوامل مداخله کننده بر انتقال و مهار درد

ژ-1-8.مطالعه عوامل موثر بر ترک اعتیاد نسبت به مواد مخدر و سیگار و الکل

ژ-1-9.مطالعه عوامل موثر در بهبود بیماری صرع

ژ-1-10.مطالعه اثرات بیماریهای غدد درون ریز (مانند دیابت ) بر عملکرد سیستم های عصبی

ژ-1-11.مطالعه مراکز ،مسیرها و میانجی های عصبی درگیر در روند مراقبت های والدین نسبت به فرزندان در مراحل اولیه رشد با استفاده ازمدلهای حیوانی

ژ-1-12.بررسی اثرات سیستم عصبی بر عملکرد سایر اندامها (قلب و عروق ،کلیه ،غدد درون ریز ،دستگاه گوارش و تنفس )

ژ-1-13.بررسی نقش و تاثیر ارگانیسم های مختلف بدن (قلب و عروق ،کلیه ،غدد درون ریز ،دستگاه گوارش و تنفس )بر عملکرد سیستم عصبی در شرایط سلامت و بیماری

ژ-1-14.بررسی نقش کانالها و گیرنده های درون سلولی و غشایی بر فعالیت عملکرد سیستم عصبی از سطح سلول تا سیستم با استفاده از روشهای  Invitro  و یا  In vivo

ژ-1-15.بررسی تاثیرات شرایط محیطی و ارگونومی بر اعمال مرتبط با سیستم عصبی نظیر خستگی و ...

ژ-1-16.بررسی مکانیسم فعالیت بخشهای مرکزی و محیطی سیستم عصبی در شرایط سلامت و بیماری در حیوانات آزمایشگاهی و یا نمونه های انسانی

ژ-1-17.بررسی تاثیر و بکارگیری روشهای مختلف (نوین)تدریس فیزیولوژی اعصاب

ژ-1-18.بررسی چالش ها و موانع موجود در آموزش و پژوهش فیزیولوژی اعصاب

ژ-1-19.بررسی مکانیسم ها و عوامل مداخله کننده بر خواب ،افسردگی ،اضطراب ....

ژ-1-20.بررسی تاثیر داروها بر عملکرد های سیستم عصبی

ژ-1-21.بررسی استفاده از سلولهای بنیادی بر عملکرد سیستم عصبی

ژ-1-22.بررسی تاثیر مداخله های دوران بارداری بر تکوین جنینی سیستم عصبی و عملکرد آن پس از تولد

ژ-1-23.نوروفیزولوژی بالینی 

خروج