سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1393 > اولویتهای تحقیقاتی دانشکده ها > اولویتهای تحقیقاتی دانشکده توانبخشی 

چ) اولویت های تحقیقاتی دانشكده توانبخشي

1) اولويت هاي پژوهشي گروه گفتاردرماني

چ-1-1.مقايسه شاخص هاي طبيعي رشد زبان كودكان دو زبانه و تك زبانه

چ-1-2.بررسي تاثير مداخله زود هنگام در پيشگيري و كاهش اختلالات آواشناسي و واج شناسي

چ-1-3.بررسي شيوع و نوع اختلالات صوت و گفتار زبان

چ-1-4.بررسي ميزان رضايت شغلي گفتاردرمانگران (فارغ التحصيلان)

چ-1-5.تعيين سن ظهور و تكامل آواهاي گفتاري در كودكان فارسي زبان

چ-1-6.طراحي و تهيه ابزارها و آزمون در حيطه گفتار درماني

چ-1-7.بررسي شاخص هاي طبيعي رشد زبان در كودكان فارسي زبان

چ-1-8.بررسي وضع موجود خدمت رساني گفتار درماني و مقايسه آن با نياز جامعه

چ-1-9.طراحي روش هاي جديد آموزش باليني در گفتاردرماني

چ-1-10.طراحي پروتكل هاي درماني براي اختلالات گفتار وزبان 

چ-1-11.بررسي شيوع اختلالات گفتار و زبان و يادگيري و بلعيدن

چ-1-12.انجام مطالعات مداخله اي در زمينه مشكلات ارتباطي ، يادگيري و بلعيدن

چ-1-13.بررسي مشكلات گفتار وزبان و بلع  در سالمندان

چ-1-14.بررسي مشكلات خواندن و نوشتن در كودكان عاري و كم توان ذهني

چ-1-15.مطالعات در زمينه مهارتهاي گفتاري زبان و ارتباطي افراد دوزبانه

چ-1-16. انجام مطالعات در زمينه ارزيابي و درمان كودكان اتسيم

چ-1-17.بررسي مشكلات گفتار و زبان كودكان كم شنوا

چ-1-18. شیوع و بررسی اختلالات گفتارو زبان در کودکان شکاف کام و مشکلات همراه

 

چ-1-19. بررسی اثر مداخله زود هنگام در پیشگیری از بروز اختلالات گفتاری و زبانی کودکان دارای شکاف کام

چ-1-20. بررسی مشکلات گفتار و زبان در اختلالات عصبی اکتسابی

چ-1-21. بررسی اختلالات گفتار و زبان در نابسامانی های دوران رشد

چ-1-22. بررسی های بین زبانی در زبان پریشی

2)اولويت هاي پژوهشي گروه آموزشي كاردرماني

1-                مداخلات درماني در:

چ-2-1-1. اختلالات تكاملي كودكان

چ-2-1-2. اختلالات نورولوژي

چ-2-1-3. اختلالات ارتوپدي

چ-2-1-4. اختلالات رواني اجتماعي

چ-2-1-5. سالمندان

چ-2-2. مداخلات كاردرماني مبتني بر شواهد و درمان مبتني بر «كار»

چ-2-3.نقش كاردرمان در توانبخشي مبتني بر جامعه

چ-2-4.لگوي زندگي و «كار» در فرهنگ ايراني

چ-2-5.تهيه ابزارهاي ارزيابي استاندارد و هنجاريابي ابزارهاي موجود در حيطه فعاليت كاردرماني

چ-2-6.مدل ها و تئوري هاي كاردرماني

 

چ-2-7. کنترل و یادگیری حرکتی

 3)اولويت هاي پژوهشي گروه آموزشي شنوايي شناسي

چ-3-1.اختلالات پردازش شنوايي (كودكان / بزرگسالان)

چ-3-2. ارزيابي اديولوژيك شنوايي و تعادل

چ-3-3. غربالگری شنوایی پیش از مدرسه / مدرسه

چ-3-4. وزوز و بیش شنوایی

چ-3-5. شیوع انواع کم شنوایی های یک طرفه دو طرفه

چ-3-6. اختلالات طیف نوروپاتی

چ-3-7. کاشت های شنوایی (حلزون ، گوش میانی ، ساقه مغز ، سمعک استخوانی )

چ-3-8. کم شنوایی ناشی از سن

چ-3-9. مبانی ژنتیک آسیب های شنوایی (بررسی کم شنوایی در سندروم های مختلف )

چ-3-10. تعیین استاندارد های آزمون های شنوایی

چ-3-11. طراحی و تهیه ابزارهای بازتوانی و توانبخشی شنوایی

چ-3-12. مطالعات در زمینه ارتباط کم شنوایی و رشد زبانی شناختی

چ-3-13. مطالعات در زمینه نوروساینس شنوایی

چ-3-14. بررسی و مطالعه در زمینه انواع سمعک ها

چ-3-15. طراحی ساخت آزمون های استاندارد به زبان فارسی

چ-3-16. مطالعات در زمینه نویز و حفاظت شنوایی

چ-3-17. بررسی و مطالعه اختلالات خواندن و نوشتن کودکان کم شنوا

چ-3-18. مطالعه و بررسی وضعیت شنوایی در اختلالات مادرزادی

خروج