سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1393 > اولویتهای تحقیقاتی دانشکده ها > اولویتهای تحقیقاتی دانشکده داروسازی 

ج ) اولویت های تحقیقاتی دانشكده داروسازي

1)اولویت های پژوهشی گروه شیمی دارویی

ج-1-1.سنتز و ارزیابی بیولوژیکی رادیوداروهای تشخیصی در شناسایی بافت و سلول های سرطانی توسط تکنیک  SPECT

ج-1-2.سنتز و ارزیابی بیولوژیکی رادیوداروهای درمانی در حوزه پزشکی هسته ای

ج-1-3.سنتز و ارزیابی بیولوژیکی ترکیبات پارامغناطیس در تشخیص و شناسایی بافت های سرطانی توسط روش MRI

ج-1-4.تعیین مقدار داروها و مواد مغذی مواد غذایی به روش دستگاهی و طراحی و ارزیابی روش های آنالیز داروها و مواد غذایی در نمونه های بیولوژیک و غذایی

ج-1-5.آنالیز و کنترل مواد دارویی

ج-1-6.سنتز و طرح های بنیادی تولید داروها

ج-1-7.طراحی دارو مبتنی بر Rational approach

 ج-1-8.سنتز مواد دارویی جدید

ج-1-9.انفورماتیک و طراحی دارو

ج-1-10.ارزیابی آلاینده های مواد غذایی مطرح در استان شامل فلزات سنگین و ماکروتوکسین ها

ج-1-11.ارزیابی حضور افزودنی های عمده مواد غذایی مانند آنتی اکسیدانها

ج-1-12.بررسی مارکرهای بیوشیمیایی در تماس های مزمن

2)اولویت های پژوهشی گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی

ج-2-1.بررسی اثرات گیاهان داروئی در زمینه دارا بودن خاصیت آنتی اکسیدانی، آنتی دیابتی و آنتی باکتریال

ج-2-2.مطالعات پروتئو میکس

ج-2-3.ارزیابی داروها و مکمل های غذایی موجود در بازار دارویی ایران بر روی جامعه ایرانی

ج-2-4.استخراج عصاره گیری و مطالعات فیتوشیمی بر روی گیاهان داروئی مختلف با تأکید بر گیاهان بومی استان

ج-2-5.مطالعات فارماکولوژیک و سم شناختی بر روی مواد موثره طبیعی استخراج شده

ج-2-6.ارزیابی آلاینده های مواد غذایی مطرح در استان شامل فلزات سنگین و مایکروتوکسین ها

ج-2-7.ارزیابی حضور افزودنی های عمده مواد غذایی در مواد غذایی تولیدی استان مانند آنتی اکسیدان های و...

ج-2-8.تولید فرآورده های گیاهی و کشت گیاهان دارویی

ج-2-9.تحقیقات MPQC روی فرآورده های گیاهی

ج-2-10.ساخت و تولید داروها از طریق بیوتکنولوژی

ج-2-11.جداسازی و خالص سازی مواد موجود در عصاره گیاهی

ج-2-12.شیمی مواد طبیعی و به ویژه گیاهان و فرآورده های آن ها

3)اولویت های پژوهشی گروه فارماسیوتیکس

ج-3-1.تهیه و ارزیابی سیستم های داروسازی نوین (مانند سیستم های داروسازی هدف درمانی و غیره)

ج-3-2.تهیه و ارزیابی سیستم های داروسازی نانو

ج-3-3.تهیه و ارزیابی سیستم های داروسازی ملکولی

ج-3-4.تهیه و ارزیابی سیستم های داروسازی پلیمری

ج-3-5.تهیه و ارزیابی سیستم های داروسازی تحویل DNA ,RNA, و غیره (بیولوژیک)

4) اولویت های پژوهشی گروه فارماکولوژی و سم شناسی

ج-4-1.بررسی چگونگی مصرف، تداخلات و عوارض دارویی در مراکز درمانی

ج-4-2.تحقیقات در زمینه مواد مخدر و درمان اعتیاد

ج-4-3.بررسی اثرات درمانی گیاهان دارویی

ج-4-4.تحقیقات پایه در زمینه مکانیسم ملکولی گیاهان دارویی

ج-4-5.بررسی مصرف داروها در بارداری و شیردهی

ج-4-6.بررسی چگونگی مصرف داروهای گیاهی و شیمیایی بدون نسخه

ج-4-7.بررسی مصرف دارو در سالمندان

ج-4-8.مطالعات بالینی داروها

ج-4-9.بررسی راهای بهینه سازی مصرف دارو در استان

ج-4-10.نقش درمانهای سنتی در کنترل بیماریهای مزمن

ج-4-11.بررسی وضعیت تجویز منطقی داروها در استان

ج-4-12.بررسی اثر گیاهان دارویی بر روی مشکلات سیستم عصبی

ج-4-13.بررسی سلولی ملکولی در مدل های درد و التهاب

ج-4-14.بررسی سلول و ملکولی بر روی پاتوژنز و درمان اختلالات سیستم عصبی نقش عوامل التهابی، عوامل اکسید اسیون، مرگ سلولی

ج-4-15.تشخیص مکانیسم های جدید سمیت و درمان داروها ، سموم و گیاهان و درکل گزنوبیوتیک ها

ج-4-16.تشخیص مکانیسم های ملکولی، سلولی و بیوشیمیایی انواع مسمومیت های حاد و مزمن در نمونه های بیولوژیک در انسان، حیوان و سلول

ج-4-17.شناسایی  عوامل موثر بر درمان مسمومیت ها و کاهش سمیت گزنوبیوتیک ها

خروج