سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1393 > اولویتهای تحقیقاتی دانشکده ها > اولویتهای تحقیقاتی دانشکده پیراپزشکی 

ت)  اولویت های تحقیقاتی دانشکده پیراپزشکی

ت-1-1.  بررسي فاكتورهاي خطر مرتبط با بيماريهاي  خود ايمني در همدان

ت-1-2. تاثير امواج بر سيستم ايمني

ت-1-3. تاثير فاكتورهاي محيطي بر سيستم ايمني

ت-1-4. مدلهاي حيواني بيماريهاي خودايمني

ت-1-5. ايمنوتراپي بيماريها

ت-1-6. بررسي اينتراكشن ماكرومولكولها در محيط­هاي invitro و invivo

ت-1-7. بررسي فاكتورهاي خطر مرتبط با بيماريهاي غير عفوني ژنتيكي و انواع سرطانها

ت-1-8. بررسي اينتراكشن ماكرومولكولها و اثرات مداخله اي داروهاي گياهي

ت-1-9. بررسي صحت و دقت روشهاي رايج آزمايشگاهي و مقايسه با روشهاي مرجع و مولكولي

ت-1-10. بررسي اثرات درماني گياهان دارويي بر ديابت

ت-1-11. بررسي اثرات درماني گياهان دارويي بر فاكتورهاي بيماريهاي قلبي و عروقي

ت-1-12. مطالعه پلي مورفيسم ژنهاي دخيل در بيماريهاي مختلف متابوليكي  و انواع سرطانها در همدان

ت-1-13. استفاده از روشهاي مختلف مولكولي در تشخيص، شناسايي، پيشرفت و درمان بيماريهاي مختلف ژنتيكي، متابوليكي و سرطانها

ت-1-14. بررسی تاثیر پرتوهای یونیزان بر ایمنی و سلامت افراد عادی جامعه و پرتوکاران

ت-1-15. کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات تصویربرداری در سطح استان همدان

ت-1-16. بررسی تاثیر امواج الکترومغناطيس و امواج مخابراتی بر روی افراد جامعه

ت-1-17. تحقیقات در زمینه ارتقاء سیستم های حفاظت پرتویی

ت-1-18. پردازش تصاویر در تکنیک های مختلف تصویربرداری پزشکی با استفاده از نرم افزارهای مرتبط

ت-1-19. بررسی میزان تطابق واحدهای آموزشی با نیازهای فارغ التحصیلان رشته رادیولوژی در حیطه شغلی

ت-1-20. بررسی و بازبینی سر فصل کارآموزی ها و راهکارهای ارتقاء آن در جهت نیازهای عملی دانشجویان

ت-1-21. بررسی میزان سودمندی تکنیک های نوین مختلف آموزشی در رشته رادیولوژی

ت-1-22. بررسی تاثیر اثرات هوشبرها و مخاطرات آنها بر دستگاه عصبی مرکزی بیماران بعد از بیهوشی

ت-1-23. بررسی تاثیر و اثرات هوشبرها در حوزه علوم سلولی مولکولی

ت-1-24. بررسی راهکارهایی مناسب در تسهیل در ریکاوری و تسریع در ترخیص بیماران از اتاق عمل

ت-1-25. بررسی راهکارهایی جهت ایجاد ضریب امنیت در بیهوشی سالمندان و کودکان

ت-1-26. بررسی راهکارهایی برای حمایت های روحی روانی از کودکان در اتاق عمل

ت-1-27. بررسی راهکارهایی جهت ایجاد امنیت کاری و سلامت کارکنان در محیط اتاق عمل

ت-1-28. بررسي ميزان تعاملات ميان بخش اتاق عمل و بخش های درمانی درخصوص ارائه خدمات بهتر و افزایش ضریب امنیت و سلامت بیماران و تسهیل در ترخیص بیماران

ت-1-29. بررسي انواع عفونت هاي بيمارستاني در اتاق عمل و بخش هاي مراقبت ويژه و عوامل موثر در بروز آنها و راهکارهایی جهت پیشگیری موثرتر

ت-1-30. نقش مراقبت از دهان و راه هوایی در پيشگيري از بروز پنوموني و عفونت های بيمارستاني در بخش هاي ويژه

ت-1-31. بررسي عوامل موثر در آموزش کارکنان اتاق عمل و بخش های ویژه

ت-1-32. بكارگيري روش هایی جهت تسهیل در آموزش و ارزیابی های بالینی در اتاق های عمل

ت-1-33. بررسي نقاط قوت و ضعف كارآموزيها ، ارزیابی های کارآموزی و راهکارهای ارتقاء آنها

ت-1-34. مقايسه عملكرد پرسنل بخش هاي ويژه( CCU  ,و ,ICU ) با استانداردهاي جهاني

ت-1-35. رعایت اخلاق حرفه ای و اخلاق پزشکی  در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان

ت-1-36. بررسی خطا های پزشکی ( توسط پزشکان و کارکنان) و راههای پیشگیری از آنها

ت-1-37. بررسی رعایت استاندارد های حرفه ای کارکنان اتاق عمل و بخش های ویژه

ت-1-38. مقایسه روشهای بیهوشی جهت تسهیل در ترخیص و بهبودی بیماران

ت-1-39. عوامل ايجاد استرس  در حين كارآموزي هاي باليني دانشجويان و نقش آن در ميزان يادگيري آنها

ت-1-40. بررسي عواملي كه منجر به كاهش يا افزايش رضايت مندي شغلي در دانشجويان و كاركنان  در حيطه شغلي خود مي گردد

ت-1-41.. كاربرد انواع روش های مانيتورينگ ، مداخلات مربوطه و ميزان آگاهي دانشجويان و كاركنان در نحوه مراقبتهاي استاندارد از بيماران در حين بيهوشي

ت-1-42. بررسي صحت روشهاي گندزدايي وسايل بيهوشي در جلوگيري از انتقال عفونت به بيماران و كاركنان بيهوشي

ت-1-43.. بررسي مقايسه اي روشهاي بيهوشي و تجويز داروها جهت ايجاد امن ترين روش بيهوشي و بي دردي

ت-1-44.اخلاق حرفه اي و رعايت حقوق بيماراني كه تحت بيهوشي قرار خواهند گرفت  

ت-1-45. بررسي مقايسه اي استانداردهاي شغلي و حيطه هاي آموزشي و درماني

ت-1-46. مديريت دانش در نظام سلامت

ت-1-47. علم‌سنجي

ت-1-48. كتاب‌درماني

ت-1-49. تفكر انتقادي

ت-1-50. فنآوري اطلاعات در سلامت

ت-1-51. مديريت اطلاعات در حوزه سلامت

ت-1-52. پايگاههاي اطلاعاتي و مديريت آنها

ت-1-53. مديريت كتابخانه ها و مراكز اطلاع‌رساني

ت-1-54. پژوهش در آموزش و نيازسنجي آموزشي

ت-1-55. سواد اطلاعاتي

ت-1-56. نيازسنجي اطلاعات

ت-1-57. سيستم‌هاي ذخيره و بازيابي اطلاعات

ت-1-58. بررسي انواع عفونت هاي بيمارستاني در اتاق عمل

ت-1-59. بررسی راهکارهایی جهت ایجاد امنیت کاری در محیط اتاق عمل جهت کارکنان اتاق عمل

ت-1-60. .بكارگيري روش هایی جهت تسهیل در آموزش و ارزیابی های بالینی در اتاق های عمل

ت-1-61. بررسي ضعف ها و نقاط قوت كارآموزيها ، ارزیابی های کارآموزی و راهکارهای ارتقاء آنها

ت-1-62. رعایت اخلاق حرفه ای و اخلاق پزشکی  در پرسنل اتاق عمل

ت-1-63. بررسی خطا های پزشکی ( توسط پزشکان و کارکنان)

ت-1-64. نقش مواد ضدعفوني كننده در اتاق عمل در وضعيت جسمي پرسنل

ت-1-65. كاربرد  تله مديسين در اتاق عمل و كارآئي آن براي پرسنل

ت-1-66. .بررسي تاثير مواد ضد عفوني كننده بر فلور ميكروبي پوست بيماران يا پرسنل 

ت-1-67. .بررسي تاثير مواد ضد عفوني كننده بر  وسايل جراحي

ت-1-68. .بررسي عوامل مؤثر بر ايمني در محيط اتاق عمل

ت-1-69. عوامل مؤثر بر كيفيت ارائه مراقبت توسط پرسنل اتاق عمل يا پرستاران در زمينه­هاي مختلف

ت-1-70. .بررسي عملكرد پرسنل اتاق عمل در زمينه­هاي مختلف كاري مثل انجام پروسيجرها، كنترل عفونت، مراقبت از بيمار و  رعايت حقوق بيمار و .....

ت-1-71. بررسي فاكتورهاي مؤثر بركيفيت محلولها و روش هاي آنتي سپتيك مثل زمان، روش مقدار محلول و ........

ت-1-72. بررسي عوامل ايجاد كننده استرس و تاثير آن بر كارائي و كيفيت زندگي پرسنل اتاق عمل

ت-1-73. بررسي عوامل بازدارنده و يا افزايش دهنده آموزشي در كارآموزي باليني دانشجويان اتاق عمل

ت-1-74. بررسي تاثير بكارگيري تله مديسين بر آموزش باليني دانشجويان اتاق عمل

ت-1-75. بررسي مقايسه­اي كيفيت آموزش باليني دانشجويان اتاق عمل با روش سنتي آموزش باليني و روش mentorship  ( آموزش توسط دانشجوي ارشد)

ت-1-76. بررسي peer teaching در آموزش دانشجويان

ت-1-77. بررسي نگرش پرسنل اتاق عمل در خصوص همكاري با مربيان در آموزش باليني به دانشجويان

ت-1-78. بررسي روش­ها و وسايل حفاظتي براي پيشگيري از needlestick شدن

ت-1-79. كنترل كيفيت اقدامات مراقبتي و درماني در اتاق عمل بر اساس استانداردهاي موجود و جهاني

ت-1-80. بررسي نقش  مواد مورد استفاده براي بيهوشي بر سلامت پرسنل اتاق عمل

ت-1-80. بررسي روش­هاي كاهش اثرات داروها و محلول­ها بر سلامت پرسنل اتاق عمل

ت-1-80. بررسي تاثير مدت زمان ضدعفوني و نوع محلول ضدعفوني كننده بر كارائي و اثر بخشي آنها در مورد فلور پوست بيمار قبل از عمل جراحي

خروج