سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1393 > اولویتهای تحقیقاتی دانشکده ها > اولویتهای تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی 

ب )  اولویت های تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی

1) گروه پرستاري بهداشت جامعه:

ب-1-1. مراقبتهاي پرستاري جامعه محور خانواده محور- گروه محور( بزهكاران، معتادان، ...)

ب-1-2. سلامت زنان در مقاطع مختلف ( بلوغ، بارداري، يائسگي، سالمندي)

ب-1-3. بررسي خانواده هاي آسيب پذير( سوء مصرف مواد، سوء رفتار، طلاق و ...)

ب-1-4. بازديد منزل و نقش آن در كنترل و پيشگيري از بيماريها ( سطوح مختلف پيشگيري)

ب-1-5. بررسي و سنجش سلامت كودكان در سنين مختلف ( رشد و تكامل، آموزش، مراقبت، بهداشت دهان و دندان و ... )

ب-1-6. ارتقاء رفتارهاي بهداشتي( ورزش، تغذيه و پيشگيري از چاقي)

ب-1-7. كنترل و پيشگيري بيماريهاي حاد و مزمن در سنين مختلف

ب-1-8. غربالگري بيماريها ( فشارخون، ديابت، سرطان ها، واگير نظير سل و ... )

ب-1-9. اپيدميولوژي/ همه گير شناسي حوادث و سوانح

ب-1-10. آموزش و مراقبت هاي مادر و كودك

ب-1-11. مراقبت از بيماريهاي واگير و غير واگير در سطح مراكز توليدي و صنعتي

ب-1-12. پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی

ب-1-13.  مراقبت از بیماریهای واگیر و غیرواگیر در مراکز آموزشی (دانشگاه ، مدارس ، مهدکودک و ....)

ب-1-14. آموزش و مراقبت از کودکان با بیماریهای خاص

ب-1-15.  کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر در سطح جامعه

ب-1-16. آموزش فرد/خانواده/ جامعه  و ارتقاء كيفيت زندگي

ب-1-17. آموزش فرد/خانواده/ جامعه  و بهبود سبك زندگي

ب-1-18. آموزش مددجو( فرد/ خانواده/ جامعه ) و ارتقاء سطح خودكارآمدي  

ب-1-19.آموزش فرد/خانواده/ جامعه  و مديريت سلامت

ب-1-20. بررسی ویژگیها و خصوصیات شهر سالم(HeaLty cities)

2) گروه پرستاري داخلي جراحي:

ب-2-1. بررسی سیستمهای ارائه مراقبتهای بهداشتی و درمانی به كليه بیماران مبتلا به بيماريهاي داخلي و جراحي

ب-2-2. بررسی سیستمهای ارائه مراقبت در منزل به كليه بیماران مبتلا به بيماريهاي داخلي و يا اعمال جراحي

ب-2-3. بررسی استفاده و بكارگيري روشهای طب تکمیلی نظیر طب فشاری، طب سوزنی، ریلکسیشن، هومیوپاتی، آروماتراپی و ساير موارد در تسکین علایم و نشانه ها، عوارض و درمان بيماريهاي داخلي و جراحي

ب-2-4. بررسي الگوهاي رفتاري و سبك زندگي بيماران و افراد خانواده مبتلايان به بيماريهاي داخلي و يا اعمال جراحي  

ب-2-5. بررسي تبعيت بيماران از برنامه هاي درماني و رژيمهاي غدايي در بيماران و افراد خانواده مبتلايان به بيماريهاي داخلي و يا جراحي

ب-2-6. حمايت اجتماعي از بيماران مبتلا به بيماران و افراد خانواده مبتلايان به بيماريهاي داخلي و جراحي درخانواده هاي آسيب پذير   

ب-2-7. كمك به سازگاري بيمار وخانواده با بيماران و افراد خانواده مبتلايان به بيماريهاي داخلي و جراحي

ب-2-8. بررسي سبك زندگي بيماران و افراد خانواده مبتلايان به بيماريهاي داخلي و جراحي

 ب-2-9.  بررسي تجربيات تنش زاي ناشي از بيماريها و جراحيها در بيماران و افراد خانواده

ب-2-10. بررسي و ارتقاي كيفيت زندگي بيماران و افراد خانواده مبتلايان به بيماريهاي داخلي و جراحي

ب-2-11. بررسي راهكارهاي كمك به پذيرش برنامه درماني توسط خانواده و بيماران مبتلا به بيماريهاي داخلي و جراحي

ب-2-12. تاثير بيماريهاي داخلي و جراحي برعملكردخانواده وكمك به فرآيندعادي سازي روال زندگي خانواده  

ب-2-13. كاهش اثرات عاطفي و رواني بيماريهاي داخلي و جراحي بيماران برسايراعضاي خانواده

ب-2-14. بررسي توانمندسازي فراد خانواده وبيماران مبتلابه بيماريهاي داخلي و جراحي

ب-2-15.  بررسي بكارگيري تله مديسين و پرستاري تلفني در بيماران مبتلا به بيماريهاي داخلي و جراحي

ب-2-16. بررسي استفاده از ساير روشهاي حمايتي و پيگيري در ارائه مراقبت به بيماران مبتلا به بيماريهاي داخلي و جراحي

ب-2-17. بررسي و ارائه راهكار جهت كاهش مشكلات بيماران مبتلا به بيماريهاي داخلي و جراحي

ب-2-18. آموزش مراقبت در منزل به بيماران و افراد خانواده مبتلايان به بيماريهاي داخلي و جراحي

 ب-2-19. بررسي ارائه مراقبت خانواده محور به بيماران مبتلا به بيماريهاي داخلي و جراحي

ب-2-20. بررسي ارائه مراقبت پي گير و جامعه محور به بيماران مبتلا به بيماريهاي داخلي و جراحي

ب-2-21. بررسي ارائه مراقبت حين ترخيص به بيماران مبتلا به بيماريهاي داخلي و جراحي

ب-2-22. بررسي استفاده و کاربرد تئوریهای پرستاری در مراقبت از بيماريهاي داخلي و جراحي

ب-2-23. بررسی چالشهاي مراقبتهای بهداشتی ودرمانی در بيماريهاي داخلي و جراحي

ب-2-24.  مطالعات کیفی عوامل موثر بر ایجاد و مراقبت از بيماريهاي داخلي و جراحي

ب-2-25.  ارزشيابي خدمات پرستاري در مراكز خدمات بهداشتي و درماني

ب-2-26.  بررسي پيشرفت و افت تحصيلي دانشجويان

ب-2-27. بررسي عوامل موثر بر كيفيت مراقبت هاي پرستاري

ب-2-28. بررسي راه هاي كاهش گسست دانش و عمل در پرستاري

ب-2-29. بررسي ميزان رعايت استانداردهاي پرستاري

ب-2-30. بررسي تاثير و بكارگيري انواع روش هاي نوين تدريس (PBL، CBL، DL، شبيه سازي ها، EBPLL)

ب-2-31. نيازسنجي آموزشي پرستاران، اعضاي هيئت علمي، مديران پرستاري و دانشجويان پرستاري

ب-2-32.  بررسي نقش مشاوره اي پرستاران در بيمارستانها و منازل

ب-2-33.  بررسي روشهاي مراقبت پرستاري در بيماريهاي مختلف

ب-2-34. بررسي مسايل مرتبط با  اخلاق و قانون در پرستاري

ب-2-35.  مطالعه در پرستاري و معنويت گرايي

ب-2-36.  بررسي و تحليل جايگاه پرستاري

ب-2-37. بررسي الگوهاي بومي موثر در پرستاري

ب-2-38. بررسي اثر بخشي درسي در مقاطع مختلف رشته پرستاري

ب-2-39. body Image، Self steam دانشجويان طي دوران تحصيل

ب-2-40.  بررسي و ارزشيابي آموزش پرستاري و مطالعات كيفي

ب-2-41. بررسي درك از حرفه پرستاري در تيم بهداشت و درمان و جامعه

ب-2-42.  بررسي آموزش به بيمار

ب-2-43. بررسي و پيشگيري عفونت هاي بيمارستاني

ب-2-44. بررسي و شيوع رفتارهاي پيشگيري كننده (ورزش، رژيم غذايي، پيشگيري از چاقي)

ب-2-45. بررسي تاثير IEQM بر فرآيندهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي دانشكده

ب-2-46.  بررسي نگرش بيماران و جامعه نسبت به حرفه پرستاري

ب-2-47.  بررسي ميزان رضايت پرستاران و دانشجويان از حرفه خود

ب-2-48.  بررسي تاثير ارزشيابي ساليانه بر نحوه عملكرد پرستاران

ب-2-49. بررسي سيستم  HIS بر ميزان مراقبت از بيمار

ب-2-50. راهكارهاي بهبود كيفيت ارزشيابي باليني- تدريس و يادگيري

ب-2-51. بررسي و بكارگيري طب سنتي در پرستاري

3)گروه پرستاري كودكان

ب-3-1.  ارتقاء سلامت كودكان( در ابعاد زيستي ، رواني، معنوي، فرهنگي) در سنين مختلف رشد و تكامل

ب-3-2. حقوق كودك

ب-3-3. رشد و تكامل كودكان در سنين مختلف با ديدگاه كليت گرا

ب-3-4. بحران قبل و در حين بلوغ و مراقبتهاي آن

ب-3-5. آموزش و مشاوره در زمينه پيشگيري از انحراف از جاده سلامت

ب-3-6. مراقبت پرستاري كليت گرا از كودكان بيمار در سنين مختلف رشد و تكاملي و بيماريهاي مختلف

ب-3-7. كاربرد مراقبت مبتني بر شواهد در مراقبت از كودكان بيمار در بيمارستان

ب-3-8. حمايت اجتماعي و مراقبتي از خانواده داراي كودكان مبتلا به اختلالات يا بيماريهاي خاص و مزمن

ب-3-9. توانمند سازي و كار آمدي دانشجويان، مربيان و مدرسين پرستاري در بالين

ب-3-10. ارزيابي و بكارگيري روش هاي نوين آموزش باليني و تئوري

ب-3-11. مديريت و برنامه ريزي درسي در ابعاد تئوري و عملي

4) گروه پرستاري روان پرستاري:  

ب-4-1. گسترش خدمات بهداشت رواني درجامعه

ب-4-2. مراقبت پرستاري در منزل براي بيماران رواني

ب-4-3. نقش پرستاردركاهش تقاضا براي مواد مخدر و آموزش بهداشت روان جامعه نگر

 ب-4-4. نقش پرستار درخدمات پيشگيري در سيستم بهداشت روان

ب-4-5. آموزش به خانواده بيماران رواني

ب-4-6. بكارگيري اقدامات پيشگيري در سطوح سه گانه بهداشت رواني

ب-4-7. طراحي و روانسنجي ابزار در حيطه مراقبت هاي سلامت روان

ب-4-8. بكارگيري فرآيند پرستاري در بخش هاي روانپزشكي

ب-4-9. گسترش خدمات مراقبت پرستاري در منزل از بيماران رواني

ب-4-10. پايش سلامت رواني كودكان و نوجوانان

ب-4-11. بررسي عوامل مرتبط با اختلالات رفتاري و بزهكاري در كودكان

ب-4-12. نقش پرستار در ارائه خدمات بهداشت رواني و پيشگيري از بيماري هاي رواني

ب-4-13. پايش و ارتقاء سلامت رواني پرستاران در مراكز روانپزشكي

ب-4-14. خدمات مشاوره  و راهنمايي پرستاري در بحران و استرس

ب-4-15. ارتقاء سلامت رواني مراقبين خانواگي بيماران رواني

5) مديريت پرستاري

ب-5-1.  مديريت وخدمات پرستاري

ب-5-2. آموزش،ارزيابي وبكارگيري روشهاي نوين مديريتي

ب-5-3. بهبودكيفيت آموزش

ب-5-4. بررسي خلاقيت و نوآوري مديران دانشگاه

ب-5-5. بررسي فرهنگ سازماني دردانشگاه

ب-5-6. بررسي رفتارشهروندي سازماني در دانشگاه

ب-5-7. بررسي وضعيت بكارگيري مديريت دانش در دانشگاه

ب-5-8. بررسي وضعيت بكارگيري مولفه هاي سازمان يادگيرنده دردانشگاه

ب-5-9. بررسي مديريت تعارض وتضاد در دانشگاه

ب-5-10. بررسي هوش هيجاني و اخلاقي

ب-5-11. بررسي الگوهاي مديريت دانشگاهي

ب-5-12. بررسي اثربخشي خدمات بهداشتي درماني

ب-5-13. بررسي مهارتهاي ارتباطي مديران

ب-5-14. ارزشيابي فرايندهاي آموزشي

ب-5-15. ارزشيابي شيوه هاي يادگيري/ ياددهي

ب-5-16. ارزشيابي كيفيت مراقبتها

ب-5-17. انگيزش درآموزش

ب-5-18. انگيزش در پرستاري

ب-5-19. كاربردخلاقيت در آموزش

ب-5-20. روشهاي ارزشيابي آموزشي

ب-5-21. اخلاق درآموزش

ب-5-22. اثربخشي شيوه هاي آموزش

ب-5-23. اثربخشي سبكهاي رهبري در دانشگاه

ب-5-24. اثربخشي برنامه هاي اعتباربخشي

ب-5-25. تعهدحرفه اي و سازماني

6) گروه بهداشت مادر و كودك

ب-6-1.  بررسي وضعيت سلامت و مراقبتهاي بهداشتي دختران نوجوان

 ب-6-2.ررسي وضعيت سلامت و مراقبتهاي بهداشتي زنان قبل از بارداري

ب-6-3.بررسي وضعيت سلامت و مراقبتهاي بهداشتي دوران بارداري

ب-6-4.بررسي وضعيت سلامت و مراقبتهاي بهداشتي يائسگي

ب-6-5.بررسي وضعيت سلامت و مراقبتهاي بهداشتي نوزادان و كودكان

ب-6-6.بررسي عوامل مستعد كننده كانسر هاي دستگاه ژنيتال

ب-6-7.بررسي بيماريهاي مزمن در دوران باروري و بعد از يائسگي در زنان ( چون ديابت، بيماريهاي كليوي و غدد ...)

ب-6-8.بررسي اندكسهاي تعيين كننده سلامت جامعه با محوريت زنان و كودكان

7) گروه مامايي

ب-7-1.  نقش آموزش در ترويج زايمان ايمن

ب-7-2.  بررسي نقش آموزش در ترويج زايمان فيزيولوژيك

ب-7-3.  بررسي علل شايع آمنوره

ب-7-4.  بررسي تاثير شيوه هاي نوين مامايي در انجام زايمان طبيعي

ب-7-5.  بررسي و انتخاب روش مناسب كاهش حاملگي هاي منجر به سقط در شهر و روستا

ب-7-6.  تخمدان پلي كيستيك PCOS ( بررسي علل شايع)

ب-7-7.  بررسي شيوع اكلامپسي و پره اكلامپسي

ب-7-8.  بررسي مشكلات شايع دوران نوجواني، بلوغ، يائسگي

ب-7-9.  بررسي نحوه تغذيه در دوران نوجواني، قبل از بارداري و حين بارداري

ب-7-10.  مراقبتهاي مادري كانگورويي بر سلامت نوزادان

ب-7-11.  سلامت زنان در مقاطع مختلف ( بلوغ، بارداري، يائسگي، سالمندي)

ب-7-12.  سلامت مردان در مقاطع مختلف ( بلوغ، جواني، سالمندي)

ب-7-13.  آموزش و مراقبتهاي مادر و كودك

ب-7-141.  بررسي ميزان رعايت استانداردهاي مامايي

ب-7-15.  انواع روش هي نوين تدريس ( شبيه سازي ها، DL، CBL، PBL، EBPLL)

ب-7-16.  بهداشت باروري و حيطه هاي آن

ب-7-17.  بررسي اختلالات جنسي و جوانب آن

ب-7-18.  بررسي زوجين نابارور

ب-7-19.  بررسي اختلالات روحي و رواني در دوران باروري و منوپوز

ب-7-20.  غربالگري بيماريهاي زنان

ب-7-21.  نياز سنجي و مشاوره در مامايي

ب-7-22.  بررسي روشهاي كاهش سزارين

ب-7-23.  بررسي روش هاي موثر در آموزش بهداشت باروري و بلوغ در دختران و پسران در سنين مختلف

ب-7-24.  بررسي اعتياد در مادر و عوارض جنيني و نوزادي

ب-7-25.   بررسي الگوي تغذيه اي در گروه هاي آسيب پذير 

خروج