سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مديريت اطلاع رساني پزشكي منابع علمی > اداره آموزش و توانمندسازی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی > معرفی 

اداره آموزش و توانمند سازی یكي از واحدهاي مدیریت اطلاع رسانی پزشکی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری است كه سطح دانش و مهارتهاي شغلي مناسب  براي اعضاء هیات علمی، دانشجویان وكارکنان را در راستاي دستيابي به اهداف دانشگاه و انجام وظایف تعيين مي نماید . این واحد موظف به اجراي مراحل اصلي فرایند آموزش( تدوین خط مشي آموزشي، طراحي و برنامه ریزي آموزشي، اجرا، نظارت، ارزشيابي و اثربخشي آموزشي) می باشد.

خروج