سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > پژوهش در نظام سلامت (HSR)  > اعضای شورای HSR دانشگاه 

اعضاء شورای سیاست گذاری پژوهش در نظام سلامت (HSR) دانشگاه

نام و نام خانوادگی

سمت

سمت در HSR

آقای دکتر سعید بشیریان

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

رئیس شورا

آقای دکتر سلمان خزایی

دبیر شورای سیاست گذاری پژوهش در نظام سلامت

دبیر شورا

خانم دکتر مژگان ممانی

معاون آموزشی دانشگاه

عضو شورا

آقای دکتر ابراهیم جلیلی

معاون درمان دانشگاه

عضو شورا

آقای دکتر ایرج خدادادی کهلان

معاون غذا و دارو دانشگاه

عضو شورا

خانم دکتر زهرا اصغری

معاونت امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

عضو شورا

آقای دکتر منوچهر کرمی

معاون بهداشتی دانشگاه

عضو شورا

آقای دکتر ایرج صدیقی

عضو هیئت علمی

عضو شورا

آقای دکتر کاظم زاده

نماینده معاونت غذا و دارو

عضو شورا

خانم سامره قلیچ خانی

نماینده معاونت درمان

عضو شورا

آقای محمد میرزایی

نماینده معاونت بهداشتی

عضو شورا

خانم شایسته تقوی سبزواری

نماینده معاونت توسعه و مدیریت منابع

عضو شورا

خانم دکتر انسیه جنابی

عضو هیئت علمی

عضو شورا

خانم دکتر وجیهه رمضانی درح

عضو هیئت علمی

عضو شورا

آقای دکتر علی پورمحمدی

عضو هیئت علمی

 عضو شورا

 


خروج