سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   English

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > پژوهش در نظام سلامت (HSR)  > اعضای شورای HSR دانشگاه 

اعضاء شورای سیاست گذاری پژوهش در نظام سلامت (HSR) دانشگاه

نام و نام خانوادگی

سمت

سمت در HSR

آقای دکتر سعید بشیریان

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

رئیس شورا

آقای دکتر سلمان خزایی

دبیر شورای سیاست گذاری پژوهش در نظام سلامت

دبیر شورا

آقای دکتر فرهاد فراهانی

معاون آموزشی دانشگاه

عضو شورا

آقای دکتر ابراهیم جلیلی

معاون درمان دانشگاه

عضو شورا

آقای دکتر ایرج خدادادی کهلان

معاون غذا و دارو دانشگاه

عضو شورا

خانم دکتر زهرا اصغری

معاونت امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

عضو شورا

آقای دکتر منوچهر کرمی

معاون بهداشتی دانشگاه

عضو شورا

آقای دکتر ایرج صدیقی

عضو هیئت علمی

عضو شورا

آقای دکتر کاظم زاده

نماینده معاونت غذا و دارو

عضو شورا

خانم سامره قلیچ خانی

نماینده معاونت درمان

عضو شورا

خانم معصومه جواهری

نماینده معاونت بهداشتی

عضو شورا

خانم شایسته تقوی سبزواری

نماینده معاونت توسعه و مدیریت منابع

عضو شورا

خانم دکتر انسیه جنابی

عضو هیئت علمی

عضو شورا

آقای دکتر علی اکبر فضائلی

عضو هیئت علمی

عضو شورا

 

خروج