صفحه اصلی > پژوهش در نظام سلامت (HSR)  > کارشناسان شورای HSR 

کارشناسان واحد HSR

 

 

نام و نام خانوادگی : هما سهرابی ابد

تلفن دفتر : 08138380063

ایمیل : sohrabi.abad2017@gmail.come

فاکس : 08138380130

 

 

نام و نام خانوادگی : آرزو فرهادی

تلفن دفتر : 08138380267

ایمیل : Farhadi.arezoo@yahoo.come

فاکس : 08138380130

 

خروج