سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1392 > اولويت هاي وزارت بهداشت در سال 92 

و-الف: اولويتهاي فناوري در عرصه سلامت

و-الف-1. فناوري توليد آنتي بادي مونوکلونال

و-الف-2. فناوري توليد پروتئينهاي نوترکيب انساني

و-الف-3. فناوري توليد واکسن هاي انساني

و-الف-4. فناوري روشهاي تشخيص ملکولي

و-الف-5. فناوري کاتترها، بالنها و استنتهاي قلبي، ارولوژي و لنزهاي تماسي و داخل چشمي و شتاب دهنده هاي خطي CT Scan و MRI

و-الف-6.  طراحي و ساخت دستگاه هاي پيشرفته تخصصي شامل

و-الف-7. ساخت و فرمولاسيون مولکولهاي جديد که داراي ارزش درماني مي باشند

و-الف-8. شناسائي و تهيه فرمولاسيون جديد داروئي مبتني بر طب سنتي و گياهي ايران

پزشکي RO

و-الف-9. توليد فايبر با تکنولوژي نانو جهت استفاده در فيلترهاي همو دياليز و

و-الف-10. توليد ماشين هاي دياليز خانگي و موبايل (در ابعاد مينياتوري)

و-ب- اولويتهاي تحقيقات در عرصه سلامت

و-ب- ۱  اولويت هاي پژوهشي بيماريهاي واگير

و-ب-1-1.  مطالعه بر روي بيماريهاي نوپديد

و-ب-1-2.  بيماريهاي مشترك انسان و حيوان و راهكارهاي كنترل آن( با تاكيد بر بروسلوزيس و و لپتوسپيروزيس،

)CCHF ، كيست هيداتيك

و-ب-1-3.  عفونتهاي دستگاه تنفسي

و-ب-1-4.   تعيين بار بيماريهاي واگير

و-ب-1-5.   همه گيرشناسي ، پيشگيري و درمان ايدز

و-ب-1-6.   بيماريهاي واگير منتقله از راه آب و غذا

و-ب-1-7.   اتيولوژي ، همه گيرشناسي ، تشخيص ، پيشگيري و درمان هپاتيت

و-ب-1-8.   اپيدميولوژي و مداخلات درماني مناسب سل با تاكيد بر سل مقاوم به درمان

و-ب-1-9.   مطالعه بر روي نقش آموزش بهداشت در كنترل بيماريهاي واگيردار مختلف

و-ب-1-10.   بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد در برخي بيماريهاي واگيردار مهم ( ايدز ، سل ، آنفلوانزا و....)

و-ب-1-11.   عفونتهاي بيمارستاني

و-ب-1-12.  مطالعه بيماري هاي عفوني در بيماران مبتلا به نقص ايمني

و-ب-1-13.   غربالگري ، تشخيص ، پيشگيري و درمان بيماريهاي عفوني منتقله از راه جنسي

و-ب-1-14.   مقاومت هاي ميكروبي و راههاي كنترل آن

و-ب-1-15.   ليشمانيوز جلدي و احشايي از نظر اپيدميولوژي، راههاي كنترل و توليد واكسن

و-ب-1-16.   تعيين تنوع و گونه هاي حشرات ناقل بيماريها

و-ب - ۲- اولويت هاي پژوهشي بيماريهاي غير واگير

و-ب-2-1. پيشگيري ، درمان و بازتواني بيماريهاي قلبي عروقي

و-ب-2-2. اپيدميولوژي و پيشگيري از سوانح ، حوادث (خانگي ، شغلي و جاده اي)

و-ب-2-3. اپيدميولوژي ، اتيولوژي و كنترل رفتارهاي پرخطر در جوانان با تاکيد بر آموزش و تغيير نگرش

و-ب-2-4. اپيدميولوژي وپيشگيري شناسايي زودهنگام درمان و بازتواني سوء مصرف مواد

و-ب-2-5. پيشگيري و كنترل مصرف دخانيات

و-ب-2-6. تعيين بار بيماريهاي غيرواگير

و-ب-2-7. اپيدميولوژي ، پيشگيري ، شناسايي زودهنگام ، درمان و بازتواني ديابت

و-ب-2-8. غربالگري بيماريهاي غيرواگير (با تاکيد به ريسک فاکتورهاي مربوطه)

و-ب-2-9. پيشگيري ، تشخيص زودهنگام ، درمان و بازتواني در سرطان

و-ب-2-10. اتيولوژي ، اپيدميولوژي و كنترل بزهكاري و اختلالات رفتاري ( با تاكيد بر خشونت و...)

و-ب-2-11. کاهش ناتواني و عوارض اختلالات باروري(Reproductive health morbidity)

و-ب-2-12. علل اختلالات رشد در كودكان و كنترل آن

و-ب-2-13. تعيين عوامل زمينه ساز و محافظتي در ايجاد معضلات اجتماعي( مانند مهاجرت و حاشيه نشيني ، تك

والدي و ..*..)

و-ب-2-14. ارزيابي مداخلات كاهش بار بيماري هاي غير واگير و پايش روند آن

و-ب-2-15. اپيدميولوژي ، پيشگيري ، درمان و بازتواني استئوپروز

و-ب-2-16. سلامت روان شهري و مناطق حاشيه اي

و-ب-2-17. بررسي علل معلوليت هاي جسمي - حركتي و ذهني و روش هاي كنترل آن

و-ب-2-18. اپيدميولوژي ، اتيولوژي ، پيشگيري ، شناسايي زودهنگام ، درمان و بازتواني اختلالات روانشناختي

و-ب-2-19. اتيولوژي ، پيشگيري ، درمان و بازتواني سندرم متابوليك / چاقي

و-ب-2-20. تشخيص زودهنگام ، پيشگيري و درمان بيماريهاي تيروئيد

و-ب-2-21. تشخيص و درمان بيماريهاي چشم

و-ب-2-22. اپيدميولوژي ، درمان و بازتواني بيماريهاي ريوي ( با تاكيد بر COPD و تومورهاي ريوي و ..*... ، )

و-ب-2-23. تشخيص و درمان اختلالات هورموني( با تاكيد بر اختلالات بلوغ و...)

و-ب-2-24. پيشگيري ، شناسايي زود هنگام درمان و بازتواني ناهنجارهاي موسكولواسكلتال

و-ب-2-26.درمان ، ترميم و بازتواني سوختگي

و-ب-2-27.تشخيص و درمان نوين بيماريهاي مغز و اعصاب (با تاکيد بر سکته هاي مغزي ، بيماريهاي دميليزان ،

دژنراتيوو...)

و-ب-2-28. اپيدميولوژي و درمان بيماريهاي شايع پوستي

و-ب-2-29.آسيب هاي شيميايي

و-ب-2-30. اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي نقص ايمني و اتوايمون

و-ب-2-31.پيشگيري ، تشخيص ، درمان بيماريهاي خون ( با تاکيد بر تالاسمي ، اختلالات انعقادي و...)

و-ب-2-32.پيشگيري و تشخيص بيماريهاي ژنتيکي( با تاکيد بر ناشنوايي و... )

و-ب ۳- اولويت هاي پژوهشي HSR

و-ب-3-1. بررسي جايگاه سلامت در سياستهاي کلي کشور بر اساس شاخص هاي معتبر

و-ب-3-2. ارائه الگوي مناسب با نگرش جديد به PHC براي ارائه خدمات سلامت در شهر هاي بزرگ و حاشيه شهر ها

با تاکيد بر ابعاد معنوي واجتماعي

و-ب-3-3. مديريت تامين وتخصيص منابع (انساني ، مالي وتجهيزات در سلامت)

و-ب-3-4. مطالعات هزينه- اثر بخشي فناوريها (سخت افزار ونرم افزار)در نظام سلامت(ارزيابي فنآوري هاي سلامت)

و-ب-3-5. تحقيقات مرتبط با تعيين کننده هاي اجتماعي سلامت  (SDH) و عدالت در سلامت

و-ب-3-6. اصلاح وارتقائ نظام ثبت بيماريها ومرگ با تاکيد بر بيماري هاي غير واگير وعوامل خطر

و-ب-3-7. تحقيقات مرتبط با حسابهاي ملي سلامت(NHA)

و-ب-3-8. ارتقائ کمي وکيفي بيمه هاي سلامت

و-ب-3-9.ارتقائ ايمني بيمار(patient safety)

و-ب-3-10.ارائه الگوهاي مناسب براي خصوصي سازي وعدم تمرکز

و-ب-3-11. ارائه الگو هاي مناسب براي ارتقاء شيوه هاي زندگي سالم با تاكيد بر گروههاي آسيب پذير

و-ب-3-12.مداخلات موثر در كاهش سوانح و حوادث ( خانگي ، شغلي ، جاده اي)

و-ب-3-13. مداخلات موثر جهت مقابله با حوادث غير مترقبه

و-ب-3-14. مدلهاي مناسب ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده در نظام سلامت باتاکيد بر پزشک خانواده، نظام ارجاع

وپاسخگوئي

و-ب-3-15. راهكارهاي بهينه سازي تجويز و مصرف دارو در كشور

و-ب-3-16. ارتقائ بهداشت باروري باتاکيد بر برنامه هاي سلامت نوجوانان وجوانان ، خشونت خانگي ،زايمان طبيعي و

سلامت زنان ميان سال

و-ب-3-17. ارائه مدل مناسب براي ادغام سلامت سالمندان در نظام سلامت

و-ب-3-18. ارائه راهکارهاي مناسب براي کاهش مرگ نوزادان در ۴ هفته اول زندگي

و-ب-3-19.ارائه مدل مناسب براي افزايش تغذيه انحصاري با شير مادر تا ۶ ماهگي وادامه آن تا دو سالگي

و-ب-3-20.ارائه راهکارمناسب براي تبديل نتايج تحقيقات به سياستگذاري، برنامه ريزي واجرا( انتقال وتبادل دانش )

و-ب-3-21. ارائه مدل هاي مناسب براي ارتقائ مشارکت هاي مردمي وهمکاريهاي بين بخشي

و-ب-3-22. مسائل حقوقي،اخلاقي و قوانين در حيطه سلامت

و-ب-3-23. انجام مطالعات سلامت وبيماري(DHS) به صورت دوره اي( هر پنج سال)با تاکيد بر برآورد نيازها وبهره وري از خدمات سلامت

و-ب- ۴- اولويت هاي پژوهشي دارو و صنعت

و-ب-4-1. كاربردهاي بيو و نانوتكنولوژي در پيشگيري،تشخيص و درمان بيماريها (واکسن، داروهاي نوترکيب و ....)

و-ب-4-2.  سنتز ، توليد مواد اوليه، فرمولاسيون و توليد دارو ( با تاكيد بر داروهاي چربي خون، فشار خون، ضد سرطان،

ضد درد و التهاب، ديابت و ضد باکتري،...)

و-ب-4-3. دارورساني با استفاده از فناوري هاي نوين

و-ب-4-4. کشف مولکولهاي جديد

و-ب-4-5.  پژوهشهاي بهينه سازي فرايندهاي صنعتي

و-ب-4-6.  ارتقاء كيفيت فرآورده هاي سلامت و داروهاي ساخت ايران

و-ب-4-7.  مطالعات در زمينه راديوايزوتوپ ها

و-ب-4-8.  مطالعات فارماکواکونوميک و مديريت دارو

و-ب-4-9.  ثبت و کنترل عوارض داروها

و-ب-4-10.  فارماكوژنتيک در جمعيت ايراني

و-ب-4-11. مطالعات فارماکواپيدميولوژي ( همه گير شناسي دارويي)

و-ب- ۵- اولويت هاي پژوهشي علوم پايه

و-ب-5-1. مطالعات ملكولي بيماريهاي واگير با شيوع ، مرگ و مير و هزينه بالا

و-ب-5-2. مطالعات مولكولي و ايمونولوژيك در زمينه توليد واكسن و درمان هاي نوين ( منوكلونال آنتي بادي)

و-ب-5-3.  بررسي ژنتيك مولكولي بيماريهاي شايع غيرواگير( با تاكيد بر تالاسمي ، هموفيلي ، اختلالات شنوايي و

بينايي ، نورودژنراتيو ، قلب و عروق با تاكيد بر تشخيص ، درمان و بازتواني

و-ب-5-4. مكانيسم هاي سلولي - مولكولي و ژنتيكي مقاومتهاي دارويي

و-ب-5-5. مطالعات مرتبط با تهيه كيت هاو روش هاي تشخيصي نوين در غربالگري و تشخيص هاب دقيق زودرس بيماريها مانند(.... RT‐PCR ،PGD )

و-ب-5-6. بررسي ژنتيك ، پاتولوژي و بيولوژي مولكولي تومورهابه منظور تشخيص ، عملكرد و درمان

و-ب-5-7. تحقيقات در زمينه سلولهاي بنيادي (به منظور تشخيص ، نحوه عملكرد و درمان)

و-ب-5-8. مطالعه و تحقيق در مورد سنتز آنزيم ها ، اگزوپلي ساكاريدها ، هورمونها ، فاكتورهاي انعقادي و.... با كاربرد

در پزشكي

و-ب-5-9. ايمني شناسي پيوند عضو و پروتز

و-ب-5-10. درد و مكانيسم هاي كاهش آن

و-ب-5-11. ژن درماني

و-ب-5-12. مطالعه و شناخت ايمونولوژيك جمعيت سالم و بيمار با تاكيد بر انواع بدخيمي و اختلالات اتوايمون

و-ب-5-13. فارماكوژنوميكس

و-ب-5-14. مطالعات سلولي مولكولي و ژنتيك ناباروري

و-ب-5-15. مطالعات ترانسژنيك به منظور شناخت بيماريها ، مقاومت دارويي

و-ب-5-16. ايمونوژنتيك بيماريهاي آلرژيك

و-ب-5-17.   مطالعات مرتبط با بيوسنسورها

و-ب-5-18.   ايمونودرماتولوژي

و-ب-5-19.   مطالعه سينتيك آنزيم ها

و-ب-5-20.   مطالعات در زمينه سيگنالهاي سلولي

و-ب- ۶- اولويت هاي پژوهشي طب سنتي و گياهان دارويي

و-ب-6-1.  مستند سازي روشهاي تشخيصيدرماني مندرج در طب سنتي ايران

و-ب-6-2.   مطالعات باليني اثرات گياهان دارويي

و-ب-6-3.   بررسي اثرات بيولوژيك (با تاكيد بر اثرات ضد سرطاني، حفاظت کبدي، مالاريا، سل، آنتي اكسيداني، ضد

ميكروبي و.... )گياهان دارويي(مطالعات برون تني)

و-ب-6-4. شناسايي جلبك ها و گياهان دارويي ايران ( با تاكيد بر خليج فارس و...) (تدوين بانک زيست اطلاعاتي

گياهان دارويي ايران)

و-ب-6-5. شناسايي ، تعيين خواص ، ساختمان (مواد موثره گياهان دارويي ) و فرمولاسيون فرآورده هاي دارويي گياهي

و-ب-6-6. تعيين و استخراج مواد موثره گياهان دارويي

و-ب-6-7. پژوهشهاي بنيادين بر روي مباني نظري و فلسفي طب سنتي ايران

و-ب-6-8. بررسي متون طب سنتي ايران (شناسايي ، بررسي، تصحيح و تحشيه متون طب سنتي ايران)

و-ب-6-9. پژوهشهاي مداخله اي به منظور نهادينه سازي طب سنتي ايران در نظام سلامت

و-ب-6-10. كنترل كيفيت داروهاي گياهي( مستتر در بند ۳) پيشنهاد حذف

و-ب-6-11. استفاده از فناوريهاي نوين در فرآيند توليد داروهاي گياهي

و-ب-6-12.   اثرات سايتو توكسيسيتي و ايمونولوژيكي گياهان دارويي

و-ب- ۷- اولويت هاي پژوهشي بهداشت و سلامت محيط

و-ب-7-1. تدوين نقشه جامع علمي عوامل محيطي بيماريزا

و-ب-7-2. بررسي واگذاري فعاليتهاي محيطي به بخش خصوصي

و-ب-7-3. بررسي آلودگي هوا برسلامت و شناخت راههاي كنترل آن

و-ب-7-4. بررسي ناراحتيهاي ستون فقرات و علل ان در مشاغل مختلف

و-ب-7-5. بررسي آلاينده هاي شيميايي،بيولوژيك ، ،فيزيكي محيط و ارائه مداخلات مناسب

و-ب-7-6. بررسي الگوي ارتقا ئ سلامت محيط مبتني بر مشاركت جامعه(CBI)

و-ب-7-7. بررسي نظام مديريت سلامت محيط و كارو ارائه راهكار

و-ب-7-8. بررسي عوامل اجتماعي موثر بر سلامت شاغلين

و-ب-7-9. بررسي كمي و كيفي آب شرب با تا كيد بر آلاينده هاي شيميايي

و-ب-7-10. مطالعه كاربرد مواد شيميايي (شوينده،پاك كننده،...)در خانه و اثرات آن

و-ب-7-11. بررسي مديريت ايمني و بهداشت محيط كار

و-ب-7-12. بررسي آثار اقتصادي ناشي از توسعه نامتوازن وتهديد هاي محيطي

و-ب-7-13.  مديريت محيط در كنترل بيماريها

و-ب-7-14. كنترل كيفي محصو لات كشاورزي ناشي از فعاليت هاي محيطي

و-ب-7-15.  بهينه سازي مديريت پسماند و فاضلابها و ارائه راهكارهاي لازم جهت جلب مشاركت مردم

و-ب-7-16. بررسي و تعيين اولويتهاي كنترلي در محيط

و-ب-7-17. تعيين آنترو پومتري ملي به تفكيك گروههاي سني،جنسي،قومي

و-ب-7-18. بررسي آثار سوئ پرتو ها و امواج پرتوي

و-ب ۸-اولويت هاي پژوهشي دندانپزشكي

و-ب-8-1. اپيدميولوژي بيماريهاي دهان و دندان

و-ب-8-2.  توسعه تحقيقات نظام ارائه خدمات دندانپزشكي

و-ب-8-3.  فناوري هاي نوين در دندانپزشكي

و-ب-8-4.  ارتقاي كيفيت ارائه خدمات دندانپزشكي

و-ب-8-5.  اتيولوژي پيشگيري و درمان بيماريهاي دهان و دندان

و-ب-8-6.  تعيين بار بيماريهاي دهان و دندان

و-ب-8-7.  توسعه تحقيقات علوم پايه

و-ب-8-8.  ساخت و ارتقاي كيفيت مواد و تجهيزات دندانپزشكي در راستاي خودكفايي

خروج