سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1392 > اولویتهای تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی > مركز تحقيقات بيماريهاي مزمن در منزل 

ز ) اولویت های مرکز تحقیقات مراقبت بيماريهاي مزمن در منزل

ز-1-1.حمايت اجتماعي از بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن درخانواده هاي آسيب پذير

ز-1-2.آموزش و مشاوره در زمينه پيشگيري و كاهش عوامل مستعد و تشديد كننده بيماريهاي مزمن

ز-1-3.كمك به سازگاري بيمار و خانواده با بيماريهاي مزمن

ز-1-4.تغيير سبك زندگي بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن

ز-1-5.بررسي تجربيات تنش زاي ناشي از بيماري مزمن

ز-1-6.بررسي و ارتقاي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن

ز-1-7.بررسي راهكارهاي كمك به پذيرش برنامه درماني توسط خانواده و بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن

ز-1-8.تاثير بيماريهاي مزمن بر عملكرد خانواده و كمك به فرآيند عادي سازي روال زندگي خانواده

ز-1-9.كاهش اثرات عاطفي و رواني بيماريهاي مزمن بيمار بر ساير اعضاي خانواده

ز-1-10.بررسي توانمند سازي خانواده و بيمار مبتلا به بيماريهاي مزمن جهت مراقبت در منزل

ز-1-11.بررسي تله مديسين و پرستاري تلفني به بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن

ز-1-12.بررسي استفاده از ساير روشهاي حمايتي و پيگيري در ارائه مراقبت در منزل به بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن

 ز-1-13.بررسي و ارائه راهكارهايي جهت كاهش مشكلات بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن

ز-1-14.آموزش مراقبت در منزل به بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن

ز-1-15.مراقبت خانواده محور به بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن

ز-1-16.ارائه مراقبت پي گير و جامعه محور به بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن

ز-1-17.مراقبت حين ترخيص به بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن

ز-1-18.استفاده و کاربرد تئوریهای پرستاری در مراقبت از بیماریهای مزمن

ز-1-19.بررسی چالشهاي مراقبتهای بهداشتی ودرمانی در مادران باردار مبتلا به بيماريهاي مزمن

ز-1-20.بررسی کیفی عوامل موثر برایجاد سرطانها

ز-1-21.بيماريهاي مزمن مورد نظر در اين اولويت بندي شامل بيماريهاي ذيل مي باشند:

ز-1-1-1.ديابت

ز-1-1-2.بيماري هاي مزمن ارثي و ژنتيكي

ز-1-1-3.سرطانها (خون، پستان و ....)

ز-1-1-4.انواع آنمي

ز-1-1-5.بيماري هاي مزمن تنفسي مانند آسم، COPD و آلرژيها....

ز-1-1-6.بيماري هاي مزمن گوارشي (بيماريهاي كرون، كوليت اولسراتيو، هپاتيت و پانكراتيت مزمن و ...)

ز-1-1-7.بيماري هاي مزمن كليوي (نارساييهاي كليه و ...

ز-1-1-8.بيماري هاي مزمن قلبي (هايپرتنشن و بيماري نارسايي قلب  ...)

ز-1-1-9.بيماري هاي مزمن سيستم عصبي (مولتيپل اسكلروزيس و آلزايمر، صرع، صدمات طناب نخاعي، پلي نوروپاتي مزمن التهابي، فيبرو ميالژي و ...)

ز-1-1-10.چاقي مرضي و پيامد هاي آن

 

 

خروج