سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1392 > اولویتهای تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی > مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک ( پرستاری و مامایی) 

ر ) اولویت های مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک ( پرستاری و مامایی)

1-راهبردهای کلی اولویت پژوهشی:

ر-1-1.انتقال دانش به حوزه عمل در مراقبت های مادر و کودک (پرستاری و مامایی)

ر-1-2.مراقبت مبتنی بر شواهد در حوزه های سلامت مادر و کودک

ر-1-3.پژوهش های کمی، کیفی و تلفیقی در حوزه سلامت و سطوح مختلف پیشگیری در مراقبت های مادر و کودک

ر-1-4.پژوهش های کمی، کیفی و تلفیقی در حوزه مراقبت های ویژه درمادرو کودک

ر-1-5.پژوهش در مدیریت مراقبت های مادر و کودک

ر-1-6.پژوهش در آموزش مراقبت های مادر و کودک

ر-1-7.مشاوره و آموزش در بارداری و زایمان طبیعی و پس از زایمان

ر-1-8.مشاوره و آموزش در بارداری و زایمان غیر طبیعی و پس از زایمان

ر-1-9.مشاوره و آموزش اختلالات جنسی

ر-1-10.مشاوره مامایی در مشکلات خاص دوره بارداری

ر-1-11.مشاوره تنظیم خانواده و روش های پیشگیری از بارداری

ر-1-12.مشاوره اختلالات روانی در مامایی

ر-1-13.مشاوره عوارض قبل و بعد از یائسگی

ر-1-14.مشاوره درخصوص سلامت خانواده

ر-1-15.مشاوره ژنتیک و بیماری های ارثی

2-در حوزه مراقبت از مادران:

مادر سالم

ر-2-1. اقدام پژوهشی در توانمندسازی سلامت مادران در ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی، معنوی، فرهنگی

ر-2-2.تحقیقات کمی و کیفی و تلفیقی جهت نظریه پردازی، الگوسازی و ابزارسازی در زمینه سلامت زنان در مقاطع مختلف زندگی

ر-2-3.کیفیت زندگی زنان در در مقاطع مختلف زندگی

ر-2-4.پژوهش های تلفیقی در سلامت زنان از بلوغ تا یائسگی

ر-2-5.بهداشت باروری

ر-2-6.رعایت حقوق زنان

ر-2-7.خشونت علیه زنان

ر-2-8.آموزش و مشاوره در زمینه های تنظیم خانواده، بهداشت دوران بلوغ، بارداری و زایمان ایمن

ر-2-9.مشارکت همسران در باروری

ر-2-10.غربالگری سلامت زنان با محوریت مراقبت کلیت گرا

ر-2-11.بهداشت ازدواج و زناشویی

ر-2-12.بررسی راه کارهای کاهش زایمان سزارین

ر-2-13.ترویج زایمان فیزیولوژیک و مزایای آن

ر-2-14.کاهش ترس مادران از درد زایمان

مادر بیمار

ر-2-15.پژوهش های کمی، کیفی و تلفیقی در زمینه مراقبت کلیت گرا ناباروری

ر-2-16.تحقیق در زمینه بسترهای فرهنگی روش های نوین کمک باروری

ر-2-17.بیماری های دوران بارداری و مراقبت های مربوطه

ر-2-18.در بیماری های سنین باروری و یائسگی و مراقبت های مربوطه

3-در حوزه مراقبت از کودکان

کودک سالم

ر-3-1. ارتقای سلامت کودکان در سنین مختلف مبتنی بر نگاه کلیت گرا

ر-3-2. ارتقای سلامت نوجوانان و جوانان مبتنی بر نگاه کلیت گرا

ر-3-3. حمایت اجتماعی از کودک در خانواده (تک والد، مطلقه)

ر-3-4. حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست

ر-3-5. رشد و تکامل کودکان در سنین مختلف با دیدگاه کلیت گرا

ر-3-6. چگونگی شکل گیری هویت در کودک، نوجوان و جوانان

ر-3-7. بحران بلوغ و مراقبت های آن

ر-3-8. آموزش و مشاوره در زمینه پیشگیری از انحراف از جاده سلامت

کودک بیمار

ر-3-9. پژوهش های کمی، کیفی و تلفیقی در زمینه مراقبت کلیت گرا از کودکان بیمار در سنین مختلف

ر-3-10. حمایت اجتماعی و مراقبتی در بیماری های خاص

ر-3-11. حمایت اجتماعی و مراقبتی از خانواده دارای کودکان مبتلا به ناهنجاری های مادرزادی

ر-3-12. مراقبت پی گیر جامعه- محور از کودکان دارای اختلالات خاص

ر-3-13. مراقبت در سوء مصرف مواد در کودک، نوجوان و جوانان

ôôôôôôôôôôôô

خروج