سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1392 > اولویتهای تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی > مرکز تحقیقات علوم بهداشتی 

ذ ) اولویتهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات علوم بهداشتی

1)گروه پژوهشي آمار زیستی و اپیدمیولوژی :

ذ-1-1.الگوسازي وشناساييعوامل تعيين كننده سلامت.

ذ-1-2.شناسايي مناطق وگروههاي پر خطر از نظر بيماريهاوعوامل خطر ساز آنها.

ذ-1-3. تخمين وپيش بيني بار بيماري هاي غير واگير وارزيابي مقايسه اي عوامل خطر ساز آن.

ذ-1-4.مدلسازي بيماريي هاي غير واگير وواگير.

ذ-1-5.توسعه وبكارگيري مدل هاي نوين آماري.

ذ-1-6.بررسي اثر بخشي واكسن ها وبرآورد اثرات مستقيم وغير مستقيم واكسن ها.

ذ-1-7.نظام مراقبت از بيماري ها:رويكردها،تجزيه وتحليل داده ها وارزشيابي.

2)گروه پژوهشي بهداشت محيط ومحيط زيست:

ذ-2-1.کاربرد نانو و بیوتکنولوژی در بهداشت محیط و محیط زیست

ذ-2-2.مطالعه و برسی استفاده از فن آوری های نوین در کنترل آلاینده های محیطی

ذ-2-3.ارائه طرح های زیر بنائی بهداشت محیطی در راستای ارتقا سطح سلامت جوامع شهری و روستائی استان

ذ-2-4.ارائه طرح های کنترل آلاینده های محیطی ناشی از صنایع استان

ذ-2-5.پایش آلاینده های زیست محیطی

3)گروه پژوهشي بهداشت حرفه اي وايمني صنعتي:

ذ-3-1.بررسی و پیشگیری از حوادث و سوانح در محیط های کاری و جاده های بین شهری.

ذ-3-2.بررسی و کنترل صدا در کارخانجات و ارتباط با سلامت کارگران.

ذ-3-3.كاربرد فناوريهاي نوين (نانووبيو) در كنترل آلاينده هاي هوا.

ذ-3-4.بررسی سموم در شاخص های بیولوژیکی بدن و ارتباط با انتشار در هوا.

ذ-3-5.بررسی وضعیت ارگونومیک در صنایع استان همدان.

ذ-3-6.كنترل آلايندههاي منتشره در هواي صنايع.

4)گروه پژوهشي ارگونومی:

ذ-4-1.طراحي و اجراي مداخلات ماكرو ارگونومي- ميكرو ارگونومي در راستای ارتقاء سلامت و بهره‌وري

ذ-4-2.طراحی و پیاده سازی طرحهای ارگونومی مشارکتی در سازمانهای مختلف

ذ-4-3. مداخله ارگونومی در حوادث رانندگی

ذ-4-4.پيشگيري از آسيب هاي اسكلتي -عضلاني مرتبط با كار در صنایع و معادن، ادارات و بخش کشاورزی

ذ-4-5.نقش ورزش (حرکات کششی و اصلاحی) در پیشگیری از آسیبهای اسکلتی-عضلانی ناشی از کار

ذ-4-6.ارزیابی و طراحی  ارگونوميک ايستگاه هاي کار در محیطهای صنعتی و اداری

ذ-4-7.بررسي  ابعاد آنتروپومتريكي جمعیت ایرانی و طراحی بانک اطلاعات

ذ-4-8.طراحي و ساخت وسايل  و تجهیزات ارگونوميك در راستای ارتقاء بهره وری و سلامت جامعه

ذ-4-9.ارزيابي ريسك های ارگونومی در فرآيندهاي صنعتي، اداری و خدماتی با روش‌هاي مختلف آناليز ریسک (OWAS, QEC, RULA, OCRA,SI, NIOSH Lifting Equation, MAC, …)

ذ-4-10.تدوين و ارائه استاندارهاي ارگونومي در زمینه طراحي و ساخت ابزارآلات و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

ذ-4-11. ارگونومي شناختي و شناسايي و تجزيه و تحليل خطاهاي انساني در مشاغل مختلف

ذ-4-12.بررسی عوامل روانی و اجتماعی محیط کار

ذ-4-13.مداخله ارگونومی در بخش بهداشت و درمان (بیمارستان ها و مراکز ارائه خدمات بهداشتی)

ذ-4-14.بررسي وضعيت ارگونومي در صنايع استان همدان ، منطقه غرب و کشوری

ذ-4-15.ارزیابی بار کار فکری(Mental Workload) در مشاغل مراقبتی و اتاق های کنترل صنعتی

ذ-4-16.ساخت نمونه آزمایشی محصولات مرتبط با ارگونومی (نرم افزار و سخت افزار) وتجاری سازی آن

5) گروه پژوهشي مديريت خدمات بهداشتي وارتقاءسلامت:

ذ-5-1.ارائه طرحهای مداخله ای جهت بهبود کیفیت فرآیند های آموزشی، پژوهشی و بهداشتی درمانی

ذ-5-2.بررسی  خلاقیت وهوش عاطفی(هیجانی) و تاثیر آنها در اثربخشی و موفقیت مدیران، کارکنان و دانشجویان

ذ-5-3.بررسی اثربخشی برنامه های حاکمیت بالینی و عوامل موثر درآن در بیمارستانها

ذ-5-4.بررسي فرهنگ سازماني وتاثير آن بر عملكرد واحدها

ذ-5-5.بررسی کارائی فنی و  قیمت تمام شده خدمات بهداشتی و درمانی در سطح مراکز بهداشت و بیمارستانها.

ذ-5-6.تحقیقات کیفی در زمینه طراحی و ارائه الگوهای مدیریت و برنامه ریزی در بخشهای مختلف دانشگاه

ذ-5-7.ارزيابي عملكرد واحدهاي بهداشتي درماني، آموزشي، طراحي شاخصهاي مناسب

ذ-5-8.بررسي اثر بخشي برنامه بيمه روستايي در ارتقاء نظام ارجاع وتسهيل دسترسي روستائيان به خدمات درماني

ذ-5-9.مطالعه سطح استرس شغلي و مشارکت پرسنل واحدهاي دانشگاه

ذ-5-10.بررسی امکان سنجی اجرای الگوهای نوین مدیریتی نظیر Six Sigma,،QFD، SPC، مهندسی مجدد فرآیندها، مدیریت کیفیت فراگیر و تعالی کسب و کار در واحد های دانشگاه

ذ-5-11.ارائه و پیشنهاد الگوی مناسب استقرار مدیریت دانش وسازمان يادگيرنده در دانشگاه

ذ-5-12.بررسي تعهد سازماني ، انگيزش شغلي و مهارتهای ارتباطی مدیران وكاركنان

ذ-5-13.شناسايي واولويت بندي انتظارات وتوقعات مشتريان وسنجش سطح رضايتمندي آنها

ذ-5-14.بررسي نقش نظام پرداخت وپاداش در عملكرد واحد ها

ذ-5-15.بررسی وضعیت طرح پزشک خانواده و ارائه راهکارهای مناسب

ذ-5-16.بکارگیری تکنیکهای ارزشیابی اقتصاد بیمارستانی ( هزینه- اثربخشی ، هزینهکارائی، هزینه- سودمندی).

ذ-5-17.بررسی سبکها و الگوهای موفق تدریس و مدیریت در کلاس

ذ-5-18.ارائه الگوهای مدیریت تغییر در واحدهای مختلف دانشگاه

ذ-5-19.بکارگیری مدلهای شبیه سازی در بیمارستانها

ذ-5-20.تحقيقات كيفي در موضوع خصوصيات ومهارتهاي مناسب براي مديران

ذ-5-21.مطالعات مرتبط با اعتبار بخشي وپاسخگويي وتاثير آنها در بهبود كيفيت خدمات

ذ-5-22.تدوين استانداردهاي مراقبتي در خدمات بهداشتي درماني

ذ-5-23.بررسي تاثير استفاده از سيستم HIS برفعاليتهاي درماني

ذ-5-24.سنجش اثر بخشي برنامه هاي استراتژيك وعملياتي در دانشگاه وارائه الگومناسب

6)گروه پژوهشي بهداشت عمومي وآموزش بهداشت:

ذ-6-1.سلامت روان( بررسي وضعيت موجود وبرنامه هاي مداخله اي آموزشي)

سلامت كودكان ( بررسي وضعيت موجود وبرنامه هاي مداخله اي آموزشي)

ذ-6-2.سلامت نوجوانان وجوانان( بررسي وضعيت موجود وبرنامه هاي مداخله اي آموزشي)

ذ-6-3.سلامت سالمندان( بررسي وضعيت موجود و تعيين مشكلات و برنامه هاي مداخله اي آموزشي)

ذ-6-4.سلامت مادران و نوزادان( بررسي وضعيت موجود ،كيفيت مراقبتها وبرنامه هاي مداخله اي آموزشي)

ذ-6-5.حوادث وسوانح(شيوع انواع حوادث و سوانح، راههاي پيشگيري وبرنامه هاي مداخله اي آموزشي)

ذ-6-6.پيشگيري از بيماريهاي قلبي وعروقي

ذ-6-7.تغذيه و رژيم هاي غذايي در كودكان و نوجوانان

ذ-6-8.فعاليت فيزيكي در گروه هاي مختلف( بررسي وضعيت موجود ، تعيين مشكلات و برنامه هاي مداخله اي آموزشي)  

ذ-6-9.سوء مصرف مواد(شيوع مصرف انواع مواد ، راههاي پيشگيري وبرنامه هاي مداخله اي آموزشي)

ذ-6-10.مصرف سيگار و دخانيات(شيوع مصرف ، راههاي پيشگيري وبرنامه هاي مداخله اي آموزشي)

ذ-6-11.سرطانها(پيشگيري ، درمان و نوتواني)

ذ-6-12.بيماري هاي مزمن نظير ديابت، پرفشاري خون ( بررسي وضعيت موجود ، پيشگيري ، برنامه هاي مداخله اي آموزشي به منظور كاهش عوارض)  

ذ-6-13.شيوه زندگي سالم

ذ-6-14.عوامل موثر بر سلامت از ديدگاه مردم

ذ-6-15.توانمند سازي مردم در رابطه با کنترل بيماري ها (واگير و غير واگير)

ذ-6-16.رفتارهاي پرخطر و راههاي کاهش رفتارهاي پرخطر

ذ-6-17.توانمند سازي شوراهاي اسلامي شهر و روستا  براي بهبود سلامت مردم

ذ-6-18.جلب مشارکت مردم در حيطه‌هاي سلامت

ذ-6-19.بهبود شيوه‌هاي آموزش مردم در نظام سلامت

ذ-6-20.ارائه الگوي جلب مشارکت مردم درکنترل بيماريها (واگير و غير واگير)

ذ-6-21.خود مراقبتي در بيماريهاي غير‌واگير

ذ-6-22.کيفيت اجراي برنامه هاي سلامت در مراکز بهداشتي درماني شهري و روستايي

ذ-6-23.موانع فرهنگی و اجتماعی دستیابی به اهداف ارتقای سلامت

ذ-6-24.اختلالات وزن(چاقی، اضافه وزن و لاغری و کم وزنی و عوامل مرتبط با آن )

ذ-6-25.تغذيه سالمندان

ذ-6-26.تغذيه مادران باردار در كشور يا استان

ذ-6-27.روشهاي مؤثر ارتباطات واطلاع رساني به بيماران

ذ-6-28.ترغيب مردم به انجام فعاليت هاي داوطلبانه و افزایش سرمایه اجتماعی  در جهت ارتقای سلامت  

ذ-6-29.اثر بخشی طرح پزشک خانواده در ارتقاء شاخصهای سلامتی و رضایتمندی مردم.

ذ-6-30.سلامت عمومی زنان و ارائه طرحهای مداخله ای بر اساس مدلهای آموزش بهداشت.

ذ-6-31.بررسی هزینه اثر بخشی برنامه های ارتقای سلامت

ذ-6-32.استاندار سازی ابزارهای سنجش در حوزه رفتارهای سلامتی

ذ-6-33. برنامه هاي مداخله اي آموزش و مشاوره ازدواج 

ذ-6-34. موانع فرهنگی و اجتماعی در رابطه با آموزش های جنسی در ارتقای سلامت خانواده ها

ذ-6-35.آسيبهاي ناشي از حوادث ( محیط های کاری، منزل،  مدارس،جاده ها و...)

ذ-6-36. انواع آسيبهاي ناشي از حوادث(شامل سوختگيها، سقوط ،حوادث ترافيكي، مسموميتها و ...)

ذ-6-37. عوامل مرتبط با آسيبهاي ناشي از حوادث با استفاده از مدلهاي مختلف آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

ذ-6-38. تاثير مداخلات مختلف به منظور پيشگيري از آسيبهاي ناشي از حوادث و ارتقاء ايمني

ذ-6-39. سيستمهاي ثبت حوادث و آسيبهاي ناشي ازآن

ذ-6-40. كيفيت زندگي در گروههاي مختلف

ذ-6-41. سياستگذاريها در خصو ص ارتقاء سلامت و ارتقاء ايمني در جامعه

ذ-6-42.تحقیقات کیفی در زمینه عوامل رفتاری و اجتماعی مؤثر بر سلامت و بیماری افراد مختلف جامعه.

ذ-6-43.تأثیر رسانه های همگانی بر آگاهی، نگرش و رفتار مردم در مورد موضوعات مرتبط با سلامتی جامعه.

ذ-6-44.ارتقاء مهارتهای زندگی در گروههای مختلف سنی، جنسی و شغلی.

ذ-6-45.بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان، مادران باردار و کودکان

ذ-6-46.عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر سلامتی Social determinants

ذ-6-47.تعیین میزان بهره مندی از خدمات بخش سلامت

ذ-6-48.بکارگیری مدلها و تئوریها تغییر رفتار در ارتقاء سلامت شغلی کارگران صنایع مختلف.

ذ-6-49.بررسی مسایل مربوط به حواث و بلایا و مداخلات مرتبط از جمله مداخلات آموزشی

 

ôôôôôôôôôôôô

خروج