سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   English
 • برگزاری اولین کنگره ملی نانوفناوری در علوم سلامت در دانشگاه علوم پزشکی همدان
  برگزاری اولین کنگره ملی نانوفناوری در علوم سلامت در دانشگاه علوم پزشکی همدان

 • راه اندازی سامانه آموزش مجازی دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
  راه اندازی سامانه آموزش مجازی دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 • مجله مهندسی بهداشت محیط
  مجله مهندسی بهداشت محیط

 • Avicenna Journal of NeuroPsycho Physiology
  Avicenna Journal of NeuroPsycho Physiology

 • Avicenna Journal of Medical Biochemistry
  Avicenna Journal of Medical Biochemistry

 • Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection
  Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection

 • Avicenna Journal of Dental Research
  Avicenna Journal of Dental Research

 • منابع الکترونیک دانشگاه
  منابع الکترونیک دانشگاه