سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1392 > اولویتهای تحقیقاتی معاونتها > اولویتهای تحقیقاتی معاونت درمان و آموزش پزشکی 

ش ) اولویت های تحقیقاتی معاونت درمان

ش-1-1. شیوه ارتقاء کیفیت خدمات اورژانس‏ها

ش-1-2. نحوۀ جذب بیماران در بیمارستانهای دولتي

ش-1-3. شیوه‏های ارزیابی رضایت بیماران از خدمات ارائه شده

ش-1-4. شیوه‏های کاهش هزینه های بیمارستانی

ش-1-5.شیوه‏های کارآمدی تعرفه های درمانی

ش-1-6.حفظ و نگهداری تجهیزات بیمارستانی

ش-1-7.شیوه‏های منطقی برای تعادل اشغال تخت های بیمارستانی

ش-1-8. شیوه‏های مؤثر کنترل عفونت بیمارستانی

ش-1-9.شیوه‏های کارآمدی نیروی انسانی ( درمانی و پشتیبانی)

ش-1-10.بکارگیری مؤثر متخصصین طب اورژانس با پوشش تمام وقت اورژانس

ش-1-11.نحوه‏های تعادل در هزینه‏ها و درآمدهای بخش های مختلف بیمارستان

ش-1-12. شیوه افزایش انگیزه رده‏های مختلف ارائه دهنده خدمات در بیمارستانها

ش-1-13.ارزیابی نقش اجرای طرح کارانه در ارائه خدمات

ش-1-14.ارزیابی کمیته های بیمارستانی در پیشبرد اهداف سازمانی

ش-1-15.بررسی نقش نظارت و ارزشیابی مستمر بیمارستانها در ارتقاء کیفیت خدمات

ش-1-16.نحوۀ ارزیابی گسترش فضاهای فیزیکی مورد نیاز بیمارستانها

ش-1-17.نقش نظارت و ارزیابی مستمر در ارتقاء کیفیت بخش خصوصی

ش-1-18.شیوه‏های بهینه سازی آموزش پرسنل و نقش آن در ارتقاء کیفیت خدمات

ش-1-19.تجربیات موفق مدیران جهت لحاظ نمودن ویژگیهای مدیریتی مدیران بیمارستانها

ش-1-20.اجرای شیوه‏های موفق در ارتقاء بهداشت بیمارستانی

ش-1-21.شیوه‏های مؤثر در خرید بهینه تجهیزات پزشکی

ش-1-22.شیوه‏های مؤثر ارائه خدمات اعضای هیئت علمی در بیمارستانهای آموزشی

ش-1-23.ارزیابی اجرای شیوه‏های مؤثر در مدیریت بهینه بیمارستان ( ایزو- کنترل کیفیت و ...)

ش-1-24. شیوه‏های مؤثر خود ارزیابی بیمارستانها در ارتقاء کیفیت خدمات

ش-1-25.ارزيابي 7 محور حاكميت باليني

ش-1-26.ارزيابي اعتبار بخشي بيمارستانها

ش-1-27.ارزيابي ارائه خدمات مامائي

ش-1-28.در خصوص زايمان فيزيولوژيك

ش-1-29.ارزيابي روند خدمات پرستاري

ôôôôôôôôôôôô

خروج