سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1392 > اولویتهای تحقیقاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه 

ط) اولویت های تحقیقاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه

ط-1-1.تعیین علل اعزام بیماران از مراکز درمانی شهرستانهای تابعه استان به مرکز استان و از مرکز استان به تهران و سایر استانها و مداخله در خصوص حذف علل اعزام.

ط -1-2.بررسي علل مرگ و میر حوادث ترافیکی در استان.

ط -1-3.بررسی خصوصیات مصدومین حوادث ترافیکی در استان.

ط -1-4.بررسی میزان و علل وقوع تصادف در آمبولانس های 115 استان و مداخله در خصوص کاهش آنها.

ط -1-5.بررسی میزان مهارت دانشجویان کاردانی فوریتهای پزشکی فارغ التحصیل از دانشگاه های کشور و مداخله در خصوص افزایش مهارت ایشان.

ط-1-6.بررسی مقایسه ای بین نحوه ارائه خدمت توسط کارکنان 115 دارای مدرک دانشگاهی با گروه دیگر

ط-1-7.بررسی تأثیر انجام 50-10 در ارائه سرویس با کیفیت به مردم توسط کارکنان اورژانس 115 ( استفاده از
راهنمایی های پزشک ارتباطات)

ط-1-8.بررسی موارد مسمومیت با CO در استان (مرگ و میر و ... )

ط-1-9.بررسی میزان مسمومیت با متانول در مراکز درمانی استان.

ط-1-10.راهکارهای کاهش هزینه در EMS .

ط-1-11.پژوهش‏های مربوط به پدافند غیرعامل و بهداشت و درمان در سوانح و حوادث غیرمترقبه.

ط-1-12.بررسی میزان فراوانی فوریتهای پزشکی در مأموریت‏های انجام شده توسط اورژانس 115 استان.

ط-1-13.بررسی نقش راکبین موتورسیکلت در تصادفات رانندگی منجر به فوت و مصدومیت در استان و مداخلات لازم جهت کاهش آن.

ط-1-14.بررسی حوادث ویژه ترافیکی و غیرترافیکی در استان.

ط-1-15.بررسی نقش کلاه ایمنی در کاهش ضربات وارده به سر و همچنین بررسی انواع کلاه ایمنی مورد استفاده در راکبین موتورسیکلت ها.

ط-1-16.بررسی میزان اشتغال فارغ التحصیلان پزشک و پیراپزشک در استان و استخراج درصد بیکاری.

ط-1-17.بررسی میزان انتظار بیماران و علل آن در اعزام های 115.

ط-1-18.بررسی چگونگی سازماندهی نیروهای تخصصی درمانی در حوادث غیرمترقبه و بحران.

ط-1-19.بررسی میزان مقاوم سازی بنای ساختمانهای مراکز بهداشتی درمانی استان.

ط-1-20.بررسی عملکرد کمیته بحران در مراکز بهداشتی درمانی همدان.

ط-1-21.بررسی اپیدمیولوژی حوادث و سوانح شایع در استان.

ط-1-22.بررسی میزان آگاهی مردم از عوامل خطرساز حوادث در استان.

ط-1-23.بررسی راهکارهای ارتقاء آگاهی جامعه از عوامل خطرساز در استان.

ط-1-24.تعیین میزان اثر راهکارهای مناسب اصلاح رفتارهای اجتماعی در پیشگیری از حوادث در استان.

ط-1-25.بررسی عملکرد مدیران مراکز بهداشتی درمانی همدان نسبت به مدیریت بحران.

ط-1-26.بررسی میزان رضایتمندی دریافت کنندگان خدمات فوریتهای پزشکی 115.

ط-1-27.بررسی انطباق نحوه ارائه خدمات در فوریتهای پزشکی با استانداردهای بهداشتی درمانی.

ط-1-28.بررسی میزان رضایت شغلی در پرسنل فوریتهای پزشکی.

ط-1-29.بررسی میزان آگاهی شهروندان از خدمات فوریتهای پزشکی 115.

ط-1-30.بررسی وضعیت آمادگی پرسنل فوریتهای پزشکی در مواجهه با حوادث غیر مترقبه.

ط-1-31.بررسی علل خارج از سرویس شدن آمبولانسهای فوریتهای پزشکی.

ôôôôôôôôôôôô

 

خروج