سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > شورا ها و كميته ها > شورای نشر > کتب منتشره > کتب منتشره_10 

 صفحه قبل   

رديف

عنوان

نام نويسندگان و مترجمين

تاريخ انتشار

قيمت

205

کاربرد بالینی ایمونوگلوبولینها

 دکتر ایرج صدیقی

1391

 

117000 ریال

206 صد پرسش و پاسخ درباره اختلال وحشت زدگی دکتر محمد احمد پناه 1391  47000 ریال
 207  ارزشیابی عملکرد اعضاءهیات علمی نظام سلامت  دکتر مهناز خطیبان

1391 

 114000 ریال
 208  طراحی و کاربرد اسکرابرها در کنترل آلودگی هوا  دکتر فرشید قربانی شهنا  

چاپ خارج از دانشگاه

1391

__  
209 تدابیر پرستاری درد آرزو کرمپوریان

ویرایش جدید

1391

 82000 ریال
210 راهنمای مدیریت تغییر در ایمنی فرایندی دکتر ایرج محمد فام 1391 78000 ریال
211 پری کلینیک ارتدنسی دکتر نسرین فرهادیان

چاپ خارج از دانشگاه

1392

__  
212 مهارت بکارگیری تفکر انتقادی دکتر فرشید شمسایی 1392  40000 ریال
 213 الکتروکاردیوگرافی  محسن صلواتی 

چاپ خارج از دانشگاه 

1392

214 عملکرد معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه از مهرماه 91 لغایت مهرماه 92  معاونت تحقیقات وفناوری 1392 -

 

 صفحه بعد     

خروج