صفحه اصلی > اداره آموزش و توانمندسازی > کارگاه کارکنان 

 

             فهرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه کارکنان در سال 1396


ردیف

عنوان کارگاه

مجوز و تائیدیه

برنامه زمانبندی کارگاه

مدرس و رزومه

اسلاید و محتوای آموزشی

لیست حضور و غیاب

گزارش ارزشیابی


آشنایی با نرم افزارEndNote پیشرفته

  آشنایی با جستجو در منابع الکترونیک بالینی

             

             

             

             

             
  


خروج