صفحه اصلي > اداره آموزش و توانمندسازی > دانشجویان 

فهرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال 1396

ردیف

عنوان کارگاه

روز

زمان

مدرس

گروه هدف

ساعت

ظرفیت کارگاه

1

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Clinical Key

جهارشنبه

3/3/96

آقای محمد خراباتی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

14-12

40نفر

2

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی  PubMed

یکشنبه

7/3/96

خانم طاهره ترکمان

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

14-12

40نفر

 

 

 

 

خروج