صفحه اصلی > اداره آموزش و توانمندسازی > دانشجویان 

فهرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بهمن 96


ردیف

عنوان

روز

زمان

مدرس

گروه هدف

ساعت

ظرفیت کارگاه

1

آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Clinical Key

شنبه

14/11/96

آقای محمد خراباتی    

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

14-12

40نفر

3

آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی   ProQuest

یکشنبه

15/11/96

خانم آرزو فرهادی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

14-12

40نفر

آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Scopus

دو شنبه

16/11/96

خانم دکتر فرزانه فضلی  

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

14-12

40نفر

4

آشنایی با  نگارش و انتشار مقالات علمی

سه شنبه

چهارشنبه

17/11/96

18/11/96

آقای دکتر جلال پورالعجل  

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

12-8

40نفر

 

 

 


 

خروج