صفحه اصلی > اداره آموزش و توانمندسازی > هیات علمی برگزار شده 

 

             فهرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه اعضای محترم هیأت علمی در سال 1396


ردیف

عنوان کارگاه

مجوز و تائیدیه

برنامه زمانبندی کارگاه

مدرس و رزومه

اسلاید و محتوای آموزشی

لیست حضور و غیاب

گزارش ارزشیابی

1

کارگاه 2 روزه آموزش علم سنجی  Scientometrics

2 کارگاه جستجوی منابع الکترونیک
خروج