صفحه اصلی > نقشه سایت 
 خانه    *  
 *   معاونت تحقیقات و فناوری
 *   معاون تحقیقات و فناوری
 *   شرح وظایف معاون تحقیقات و فناوری
 *   چارت سازمانی
 *   مدیریت امور تحقیقات و فناوری
 *   مدير امور تحقيقات و فناوري
 *   شرح وظایف مدیر امور تحقیقات و فناوری
 *   مدیریت امور اطلاع رسانی
 *   مدیر امور اطلاع رسانی
 *   شرح وظایف مدیر امور اطلاع رسانی
 *   کتابخانه مرکزی
 *   خدمات فنی و فراهم آوری اطلاعات
 *   خدمات فیلمهای آموزشی
 *   خدمات عمومی
 *   آیین نامه کتابخانه
 *   فصل اول:كليات
 *   فصل دوم: دير كرد كتاب وجرايم
 *   فصل سوم:كتابها ومنابعي كه به امانت داده نميشوند
 *   فصل چهارم: سرويس فتوكپي وزيراكس
 *   پایان نامه ها ، طرحهای تحقیقاتی و لیست مجلات موجود در کتابخانه
 *   مدیریت امور ارتباطات وکاربرد نتایج تحقیقات
 *   مدیر امور ارتباطات وکاربرد نتایج تحقیقات
 *   شرح وظایف مدیر امور ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات
 *   امور همایشها
 *   فرصت های مطالعاتی
 *   پرداخت حق عضویت در مجامع
 *   تفاهم نامه ها
 *   واحد HSR
 *   دبير شوراي سياستگذاري پژوهش در نظام سلامت
 *   واحد توسعه تحقیقات بالینی
 *   معرفی واحد توسعه تحقیقات بالینی
 *   برنامه حضور مشاورین
 *   مراکز فعال
 *   مرکز توسعه تحقیقات بالینی فرشچیان
 *   مرکز توسعه تحقیقات بالینی بعثت
 *   دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
 *   معرفی
 *   تاریخچه
 *   برنامه استراتژیک
 *   آیین نامه اجرایی
 *   اعضا
 *   توانمندی های دانشکده ها
 *   دانشکده پیرا پزشکی
 *   دانشكده پرستاري و مامايي
 *   گروه بهداشت حرفه اي
 *    گروه مهندسي بهداشت محيط
 *   گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني
 *   گروه بهداشت عمومي
 *   فراخوان ها و اولویتهای پژوهشی
 *   تفاهم نامه ها
 *   طرحهای ارتباط با صنعت خاتمه یافته و در حال اجرا
 *   ارتباط با ما ( صنعت و دانشگاه )
 *   آیین نامه ارتباط با صنعت
 *   کمیته ها و شورا ها
 *   شورای پژوهشی
 *   کمیته اخلاق
 *   کمیته اخلاق در پژوهشی
 *   راهنمای اخلاقی پژوهش
 *   آیین نامه کمیته اخلاق
 *   کد های مصوب کمیته
 *   نمونه فرم رضایت نامه
 *   آشنایی با ثبت کارآزمایی بالینی
 *   راهنماي تكميل اطلاعات ثبت كننده پروژه
 *   شورای نشر
 *   معرفی شورای نشر
 *   کتب منتشره
 *   کتب منتشره_١
 *   کتب منتشره_٢
 *   کتب منتشره_٣
 *   کتب منتشره_٤
 *   کتب منتشره_٥
 *   کتب منتشره_٦
 *   کتب منتشره_٧
 *   کتب منتشره_٨
 *   کتب منتشره_٩
 *   کمیته HSR
 *   کمیته بیو سنسور و نانو
 *   سامانه مدیریت امور پژوهشی (فرآیند)
 *   سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ( سمات )
 *   آموزش غیر حضوری مهارتهای پژوهشی
 *   آیین نامه های پژوهشی
 *   دستورالعمل پرداخت پاداش تشویقی چاپ مقالات
 *   آئین نامه تسهیلات کنگره های بین المللی خارج از کشور
 *   آئین نامه شرکت اعضاء هیأت علمی در همایش های داخل
 *   آئين نامه تصويب و بررسي طرح تحقيقاتي
 *   روند تصويب پايان نامه هاي تحقيقاتي دوره هاي عمومي رشته هاي پزشكي
 *   آئین نامه نحوه محاسبه امتیازات پژوهشگر برتردانشگاه
 *   امتیاز پژوهشی آئین نامه محرومیت از مطب
 *   آیین نامه تاسیس گروه پژوهشی
 *   کدهای مصوب کمیته کشوری اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی
 *   دستور العمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی
 *   مصوبه جدید در مورد طرحهای کارآزمایی بالینی
 *   راهنمای اخلاقی پژوهشهای پزشکی
 *   نمونه فرم رضایت نامه
 *   دستورالعمل کمیته اشاعه و کاربست یافته های پژوهشی
 *   آیین نامه نحوه استفاده از دوره های فرصت مطالعاتی
 *   آیین نامه اجرایی اعطای پژوهانه رساله
 *   شیوه نامه اجرای طرح اعطای پژوهانه رساله
 *   آیین نامه ارتباط با صنعت
 *   کارگاهها و همایشها
 *   همایش ها
 *   کارگاه ها
 *   کارگاه های سال ٨٧
 *   کارگاه روش تحقیق
 *   کارگاه روش تحقیق
 *   کارگاه روش تحقیق
 *   منابع الکترونیکی
 *   EndNote
 *   Poster Presentation
 *   Scientific Writing
 *   کتابخانه الکترونیک
 *   کتابخانه الکترونیک
 *   اخلاق در پژوهش
 *   خلاقیت و نو آوری
 *   آشنایی مقدماتی Evidence Based Medicine
 *   کارگاه کتابداری تکمیلی سطح ٢
 *   کارگاه های سال ٨٨
 *   روش تحقيق کيفي ( مقدماتي )
 *   روش تحقيق کيفي ( پيشرفته )
 *    SPSS مقدماتي
 *   کتابخانه الکترونيک
 *   کتابخانه الکترونيک
 *   کتابخانه الکترونيک
 *   کتابخانه الکترونيک
 *    اخلاق در پژوهش
 *   Scientific writing (مقدماتي )
 *   Scientific writing (متوسط )
 *    روشهاي آناليز نانو مواد
 *   نقد و داوري مقالات
 *   روش تحقيق
 *   کارگاه های سال ٨٩
 *   روش تحقيق مقدماتي ( ويژه کارشناسان درمان )
 *   کارگاه روش تحقيق مقدماتي ( ويژه اعضاء هيات علمي دندانپزشکي)
 *   كارگاه منابع الکترونيک ( Ovid & Ebsco )
 *   نقد و داوري مقالات
 *    اخلاق در پژوهش
 *   مقاله نويسي علمي سطح يک
 *   مقاله نويسي علمي سطح دو
 *   کارگاه IVF و انجماد تخمک
 *   کارگاه روش تحقيق مقدماتي ويژه کارشناسان
 *   کارگاه اخلاق در پژوهش
 *   کارگاه های سال ٩٠
 *   کارگاههاي کميته تحقيقات دانشجويي
 *   کارگاه روش تحقيق
 *   کارگاه روش تحقيق
 *   کارگاه روش تحقيق ( سه روزه)
 *   کارگاه روش تحقيق ( سه روزه)
 *   کارگاه روش تحقيق
 *   کارگاه روش تحقیق
 *   کارگاه Powerpoint
 *   کارگاه End Note
 *   کارگاه EndNode
 *   کارگاه مقاله نويسي
 *   کمیته تحقیقات دانشجویی
 *   کمیته تحقیقات دانشجویان
 *   مراکز تحقیقاتی دانشگاه
 *   پژوهشکده
 *   مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوءمصرف مواد
 *   مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
 *   مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
 *   مرکز تحقیقات مراقبت از مادر و کودک
 *   مرکز تحقیقات دندانپزشکی
 *   کمیته تحقیقات دانشجویی
 *   منابع اطلاعاتی
 *   بانک اطلاعات پژوهشی
 *   بانک اطلاعات اعضای هیات علمی
 *   پایگاههای اطلاعاتی
 *   عناوین منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه
 *   Scientific Journals Impact Factors 2006
 *   Scientific Journals Impact Factors 2007
 *   Alphabetical Scientific Impact Factors 2007
 *   مجلات و کتب الکترونیک
 *   لیست ژورنال های دارای ISI
 *   Journals included in Pub Med
 *   مجلات الکترونیکی فارسی ( نما متن )
 *   مجلات دارای رتبه علمی پژوهشی کشور
 *   فرم های پژوهشی
 *   فرم پروپوزال طرحهای تحقیقاتی
 *   فرم پیشنهاد پژوهشی استانداری
 *   نمونه فرم رضایت نامه
 *   CV اعضای هیات علمی
 *   فرم در خواست پاداش مقاله
 *   فرم طرح تحقیقاتی نظام سلامت HSR
 *   فرم مشخصات دانشجوی دکتری مشمول پژوهانه
 *   فرم تعهد دانشجویی
 *   فرم پیشرفت رساله
 *   فرم پرداخت قسط اول پژوهانه
 *   فرم تسویه حساب پژوهانه
 *   مجموعه آیین نامه های اعضای هیات علمی
 *   آيين نامه اداري ، استخدامي
 *   آيين نامه ارتقا
 *   آيين نامه اجرايي ارتقا
 *   آيين نامه ارزيابي دانش پژوهي
 *   فرمهاي مربوط به آيين نامه دانش پژوهي
 *   آيين نامه دانشگاهي دانش پژوهي
 *   انتشارات اعضای هیات علمی
 *   کتب منتشره اعضای هیات علمی
 *   مقالات منتشره اعضای هیات علمی
 *   نظر سنجی
 *   نشریات
 *   مجله آموزشي ، پژوهشي و خبري
 *   مالکیت معنوی
 *   مالکیت معنوی
 *   پایگاه های مرتبط
 *   پایگاههای اداری استان همدان
 *    نهادهاي خارجي و بين المللي
 *    نهادهاي دولتي
 *   حوزه ریاست
 *   دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری
 *   روابط عمومی
 *   حراست
 *   هسته گزینش
 *   امور ایثار گران
 *   دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
 *   دبیر خانه هیات امنای دانشگاه
 *   ستاد شاهد و ایثار گر
 *   مشاور حقوقی
 *   امور برنامه ریزی و توسعه سازمانی
 *   امور بانوان
 *   امور کار آفرینی
 *   معاونتها
 *   معاونت آموزشی
 *   معاونت تحقیقات و فناوری
 *   معاونت فرهنگی و دانشجویی
 *   معاونت بهداشتی
 *   معاونت درمان
 *   معاونت غذا و دارو
 *   معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
 *   دانشکده ها
 *   بهداشت
 *   پرستاری و مامایی
 *   پیرا پزشکی
 *   دندانپزشکی
 *   پزشکی
 *   دارو سازی
 *   توانبخشی
 *   مراکز آموزشی و درمانی
 *   فرشچیان
 *   بعثت
 *   اکباتان
 *   فاطمیه
 *   کلینیک شیخ الرضا
 *   کلینیک امام خمینی
 *   شهید بهشتی
 *   پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی
 *   پژوهشکده
 *   مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد
 *   مرکز تحقیقات مراقبت از مادر و کودک / پرستاری و مامایی
 *   مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
 *   مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
 *   مرکز تحقیقات دندانپزشکی
 *   کمیته تحقیقات دانشجویی
 *   شبکه های بهداشت و درمان
 *   شبکه بهداشت و درمان اسدآباد
 *   شبکه بهداشت و درمان بهار
 *   شبکه بهداشت و درمان تویسرکان
 *   شبکه بهداشت و درمان رزن
 *   شبکه بهداشت و درمان کبودر آهنگ
 *   شبکه بهداشت و درمان ملایر
 *   شبکه بهداشت و درمان نهاوند
 *   شبکه بهداشت و درمان فامنین
 *   مرکزبهداشت شهرستان همدان
 *   اخبار
 *   كنگره ها و سمینارهای داخلی
 *   بانک اطلاعات اعضاء هیات علمی
 *   جستجو در منابع کتابخانه مرکزی
 *   منابع کتابخانه الکترونیک
 *   مجلات علمی دانشگاه
 *   بانک اطلاعات پژوهشی
 *   خانه
 *   تماس با ما
 *   نقشه سایت
 *   اخبار پژوهشي
 *   سمينارها و كنگره ها
 *   اولویتهای تحقیقاتی
 *   سال ٨٩
 *   اولويت هاي تحقيقاتي دانشکده پزشکي
 *   اولويت هاي تحقيقاتي دانشکده بهداشت
 *   اولويت هاي تحقيقاتي دانشکده دندانپزشکي
 *   اولويت هاي تحقيقاتي دانشکده پرستاري
 *   اولويت هاي تحقيقاتي دانشکده پيراپزشکي
 *   اولويت هاي تحقيقاتي مراکز تحقيقاتي
 *   اولويت هاي تحقيقاتي معاونت ها
 *   اولويت هاي تحقيقاتي مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي (E.D.C )
 *   اولويت هاي تحقيقاتي مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي دانشگاه
 *   اولويت هاي تحقيقاتي ساير سازمانها
 *   اولويتهاي تحقيقاتي آموزش و پرورش
 *   اولويتهاي مطالعاتي و پژوهشي مديريت بحران
 *   سال ٩٠
 *   اولويت هاي تحقيقاتي دانشکده پزشکي
 *   اولويت هاي تحقيقاتي دانشکده بهداشت
 *   اولويت هاي تحقيقاتي دانشکده دندانپزشکي
 *   اولويت هاي تحقيقاتي دانشکده پرستاري
 *   اولويت هاي تحقيقاتي دانشکده پيراپزشکي
 *   اولويت هاي تحقيقاتي مراکز تحقيقاتي
 *   اولويت هاي تحقيقاتي معاونت ها
 *   اولويت هاي تحقيقاتي مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي (E.D.C )
 *   اولويت هاي تحقيقاتي مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي دانشگاه
 *   اولويت هاي تحقيقاتي ساير سازمانها
 *   اولويتهاي تحقيقاتي آموزش و پرورش
 *   اولويتهاي مطالعاتي و پژوهشي مديريت بحران
 *   اولویتهای تحقیقاتی شرکت آب و فاضلاب
 *   اولویتهای تحقیقاتی نظام سلامت
 *   طرح مشکلات و شکایات و نظرات
 *   طرح مشکلات و شکایات و نظرات
 *   دسترسی ها
 *   هفته پژوهش ٩٠
 *   آرشیو اخبار پژوهشی
 *   آرشیو اخبار سمینارها و کنگره ها
 *   صفحه نمامتن
 *   پیوند ها
 *   صفحه اصلی
 *   سایت اصلی دانشگاه

خروج