جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > تماس با ما 

مدیر سایت: خانم یداله زاده

 آدرس : همدان خیابان شریعتی خیابان مهدیه بلوار شهید فهمیده دانشگاه علوم پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری

تلفن  :    38380717- 081

فاکس  :  38380130 - 081

پست الکترونیک: Info.Research@umsha.ac.ir

 

 

 

 

 

 

خروج