صفحه اصلی > اداره آموزش و توانمندسازی > کارگاه کارکنان 

 

             فهرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه کارکنان در سال 1396


ردیف

عنوان کارگاه

مجوز و تائیدیه

برنامه زمانبندی کارگاه

مدرس و رزومه

اسلاید و محتوای آموزشی

لیست حضور و غیاب

گزارش ارزشیابی


آشنایی با نرم افزارEndNote پیشرفته

  آشنایی با جستجو در منابع الکترونیک بالینی

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی علمی پژوهشی
  آشنایی با آخرین روشهای علم سنجی

آشنایی با آمار در کتابداری
  آشنایی با بازیابی اطلاعات  


خروج