صفحه اصلی > اداره آموزش و توانمندسازی > کارگاه دانشجویان 

             فهرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه دانشجویا ن تحصیلات تکمیلی   در سال 1397

ردیف

عنوان کارگاه

برنامه زمانبندی کارگاه

مدرس و رزومه

اسلاید و محتوای آموزشی

لیست حضور و غیاب

1 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Clinical Key
2 آشنایی با  نرم افزار EndNote

3 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی   ProQuest
4 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Scopus


5 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Embase

6 آشنایی با  نرم افزار EndNote

7 آشنایی با  نرم افزار Word

8 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Scopus


9 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Clinical Key
10
آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  science direct


11 آموزش نرم افزار GraphPad
12 آشنایی با  پروپوزال نویسی

خروج