جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > اداره آموزش و توانمندسازی > کارگاه دانشجویان 

             فهرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه دانشجویا ن تحصیلات تکمیلی   در سال 1398

ردیف

عنوان کارگاه

برنامه زمانبندی کارگاه

مدرس و رزومه

اسلاید و محتوای آموزشی

لیست حضور و غیاب

1 آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Clinical Key
2 آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Embase
3 آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Pubmed
4 آشنایی با SPSS
5 آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی UpToDate
6 آشنایی با سامانه نوپا
7 آشنایی با سوء رفتارهای پژوهشی
8 آموزش نکات گرامری در نگارش مقالات علمی
9 آشنایی با پروپوزال نویسی
10 آشنایی با مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزاری لیزری
11 آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Endtone
خروج