صفحه اصلی > اداره آموزش و توانمندسازی > دانشجویان 

فهرست عناوین دوره های آموزشی" ساعت اطلاع رسانی" ویژه دانشجویان

برنامه دوره های آموزشی اردیبهشت 98

ردیف

دوره آموزشی

گروه هدف

زمان برگزاری

مکان

مدرس

تاریخ

روز

ساعت

1

آشنایی با نکات گرامری جهت نگارش مقالات

دانشجویان کارشناسی ارشد و PhD ِ  ورزیدنتها

98/2/2

دوشنبه

14-12

مرکز اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی

آقای مهدی نعمتی

2

آشنایی   با پایگاه اطلاعاتی   Up To Date

دانشجویان کارشناسی ارشد و PhD ِ  ورزیدنتها

98/2/9

دو شنبه

14-12

مرکز اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی

  خانم روناک حمزه ای   

3

آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی     Clinical Key

دانشجویان کارشناسی ارشد و PhD ِ  ورزیدنتها

98/2/11

چهار

شنبه

14-12

مرکز اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی

  خانم روناک حمزه ای  

4

آشنایی   با پایگاه اطلاعاتی  Embase

دانشجویان کارشناسی ارشد و PhD ِ  ورزیدنتها

98/2/16

دوشنبه

14-12

مرکز اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی

آقای محمد خراباتی  

5

آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی     Pub Med

دانشجویان کارشناسی ارشد و PhD ِ  ورزیدنتها

98/2/18

چهارشنبه

14-12

مرکز اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی

خانم نیر یوسفی

6

آشنایی باسوء رفتارهای پژوهشی  

دانشجویان کارشناسی ارشد و PhD ِ  ورزیدنتها

98/2/23

دوشنبه

14-12

مرکز اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی

  خانم دکتر انسیه جنابی  

7

مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل

(همراه داشتن لب تاب الزامی می باشد)

دانشجویان کارشناسی ارشد و PhD ِ  ورزیدنتها

98/2/25

چهارشنبه

16-:12:30

مرکز اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی

دکتر سلمان خزایی و خانم دکتر تاپاک

 

به اطلاع می رساند مدیریت اطلاع رسانی پزشکی وکتابخانه مرکزی در نظر دارد جهت آشنایی دانشجویان گرامی (دوره های کارشناسی ، ارشد، دکترا) با دوره های آموزشی ساعت اطلاع رسانی ،کارگاه های آموزشی فوق را برگزار نماید لذا جهت ثبت نام و شرکت در دوره های فوق  به بخش خدمات عمومی کتابخانه مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 38380293تماس حاصل فرمایید.

درصورت لغو کارگاه از طریق تماس تلفنی اطلاع داده خواهد شد.

 

 

خروج