سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   English

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > اداره آموزش و توانمندسازی > هیات علمی 

کاربر محترم به منظور شرکت در کارگاههای توانمند سازی پژوهش از سامانه آموزش اعضای هیات علمی که در لینک   course.umsha.ac.ir  فرار دارد استفاده نمائید . فهرست عناوین جدید کارگاهها در لینک بالا قابل مشاهده می باشد.

 

خروج