صفحه اصلی > مدیریت امورتحقيقات  > اداره توسعه مجلات  > معرفی مجلات علمی دانشگاه 

معرفی مجلات علمی دانشگاه

در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی همدان دارای 13 نشریه می باشد که از این تعداد 5 مجله در نمایه‌های بین‌المللی نوع یک، دو و سه نمایه می‌شوند. با توجه به توانمندی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان و در راستای دورنمای نشریات علمی پژوهشی علوم پزشکی ایران در سال 1404 این دانشگاه اقدام به راه اندازی 4 مجله انگلیسی و 4 مجله فارسی نموده است که موافقت اصولی خود را از کمیسیون نشریات علوم پزشکی دریافت نموده اند. 

   

خروج